Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Decyzja organu zatwierdzającego o sporządzeniu przez spółkę uproszczonego sprawozdania ...
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Decyzja organu zatwierdzającego o sporządzeniu przez spółkę uproszczonego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jesteśmy spółką komandytową spełniającą kryteria dla jednostek mikro. Kiedy oraz w jakiej formie powinniśmy podjąć decyzję o zastosowaniu uproszczeń w sprawozdawczości za rok 2018?

Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują do kiedy organ zatwierdzający ma podjąć decyzję o sporządzeniu przez jednostkę uproszczonego sprawozdania finansowego. Jednak, aby jednostka (tutaj: spółka komandytowa) mogła sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. dla jednostek mikro (według z załącznika nr 4 do ww. ustawy) organ zatwierdzający (tutaj: wspólnicy) powinien podjąć decyzję w tej sprawie przed sporządzeniem tego sprawozdania finansowego.

Spółka komandytowa może być jednostką mikro, jeżeli w myśl art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, jak i w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność) nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostka, która spełnia wymogi dla jednostek mikro może sporządzać sprawozdanie uproszczone (według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości) lub sprawozdanie zgodne z zakresem zawartym w załączniku nr 1 do ww. ustawy. Stosowanie uproszczeń jest opcją, a nie obowiązkiem. Należy jednak pamiętać, że aby spółka przyjęła status jednostki mikro i sporządzała sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla tych jednostek, jej organ zatwierdzający obowiązany jest do podjęcia decyzji w tej sprawie. W sytuacji gdy organ nie podejmie takiej decyzji, jednostka mikro (pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych w ww. art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) sporządza sprawozdanie finansowe bez uproszczeń, czyli w pełnym zakresie według załącznika nr 1 do ww. ustawy.

Organem zatwierdzającym, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, jest przy tym organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności, jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki komandytowej organem zatwierdzającym są wspólnicy tej spółki. W celu wydania postanowienia o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego właściwego dla jednostek mikro wspólnicy powinni podjąć stosowną uchwałę.

Co istotne, sprawozdanie finansowe jednostki, w tym jednostki mikro, sporządzane jest nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Decyzja (uchwała) organu zatwierdzającego o przyjęciu przez spółkę statusu jednostki mikro i sporządzeniu przez nią uproszczonego sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości powinna zatem zostać podjęta w terminie umożliwiającym sporządzenie takiego sprawozdania. Najwłaściwiej by było, aby podjęto ją w roku poprzedzającym rok, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe. Niemniej jednak może ona zostać podjęta później, z tym że wskazane jest, aby miało to miejsce przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości powinna zostać podjęta najpóźniej do końca marca 2019 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.