Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W świetle art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Przy czym, zamknięcie ksiąg, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, traktuje się jako "wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych". Dopiero na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych sporządza się roczne sprawozdanie finansowe. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w tym przypadku oznacza nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych (zmian) w księgach rachunkowych roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Dlatego przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy powinno nastąpić ujęcie wszystkich dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych dotyczących tego roku obrotowego. Dane zawarte w księgach rachunkowych powinny być bowiem kompletne i zawierać wszystkie koszty i przychody, które wystąpiły w danym roku obrotowym. Kompletność ksiąg rachunkowych jest tym bardziej ważna na przełomie roku.

Każda jednostka, zaliczając koszty do danego roku obrotowego, powinna kierować się zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W wyniku ich stosowania jednostki:

 • zaliczają do aktywów, jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów opłacone bądź stanowiące zobowiązanie na poniesione już wydatki dotyczące przyszłych okresów, na przykład koszty ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, prenumeraty czasopism, opłaty za czynsze, najem,
   
 • ujmują w pasywach, jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, wydatki, które zostaną poniesione w przyszłych okresach sprawozdawczych, a dotyczą bieżącego bądź poprzednich okresów sprawozdawczych, na przykład rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, odprawy emerytalne,
   
 • tworzą rezerwy na znane jednostce ryzyko i grożące straty, na przykład rezerwa na restrukturyzację, a także rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W związku z tym, że zamknięcie roku może trwać trzy miesiące następnego roku obrotowego, w ciągu tego okresu do jednostki mogą jeszcze spływać dokumenty dotyczące minionego, czyli zamykanego roku obrotowego oraz dokumenty dotyczące nowego roku. Wśród najczęściej spotykanych zdarzeń na przełomie roku należą:

 • otrzymane lub wystawione na początku następnego roku obrotowego faktury dokumentujące dostawę towarów lub wykonane na rzecz jednostki usługi w poprzednim roku obrotowym,
   
 • dostawy niefakturowane, czyli przyjęte dostawy i wykonane usługi, w odniesieniu do których jednostka nie posiada jeszcze faktur,
   
 • dostawy w drodze, czyli już zafakturowane, ale jeszcze nieprzyjęte lub nieodebrane na dzień bilansowy dostawy,
   
 • wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, dotyczące zamykanego roku obrotowego (tj. roku, w którym praca była świadczona), wypłacone w następnym roku obrotowym,
   
 • naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy nienotyfikowane przez bank odsetki od kredytu, które zostaną pobrane przez ten bank w następnym roku obrotowym.
Przykład

Jak postąpić w sytuacji gdy nabywca zwróci w ramach reklamacji w styczniu 200X+1 r. część towarów sprzedanych i zafakturowanych w listopadzie 200X r.? Do ksiąg rachunkowych którego roku obrotowego należy wprowadzić fakturę korygującą wystawioną w styczniu 200X+1 r.?

Korekty przychodów jakie nastąpią na przełomie roku, do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, ujmuje się w księgach roku, w którym powstał przychód. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku, fakturę korygującą, która zostanie wystawiona w styczniu 200X+1 r., korygującą sprzedaż dokonaną w listopadzie 200X r., należy ująć w księgach 200X r. Korektę zmniejszającą przychód można ująć zapisem:

   a) wartość faktury w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) uznanie nabywcy wartością brutto korekty:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Przykład

Jak rozliczyć podróż służbową pracownika, która odbędzie się w ostatnich dniach grudnia 200X r., jeżeli rozliczenie wydatków z tej podróży pracownik przedstawi w styczniu 200X+1 r.? W księgach rachunkowych którego roku ująć ww. wydatki, zakładając że uregulowanie zobowiązania wobec pracownika nastąpi również w styczniu 200X+1 r.?

Wydatki związane z podróżą służbową pracownika ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy zostaną one wypłacone (lub postawione do dyspozycji) pracownikowi. Koszty podróży, która odbędzie się w grudniu 200X r. i zostanie rozliczona w styczniu 200X+1 r., należy ująć w księgach 200X r., zapisem:

      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe"
         lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". 
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.