Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W świetle prawa bilansowego jednostki przypisują koszty do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wynika to z bilansowej zasady memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Do kosztów podlegających rozliczaniu w czasie zalicza się m.in. prenumeraty czasopism, opłaty za najem, dzierżawę, czynsze, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za serwisy internetowe, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty trwających prac rozwojowych, koszty znaczących remontów.

Czynnych rozliczeń dokonuje się zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, zaliczając koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych do aktywów jednostki. Koszty "aktywuje się" poprzez tymczasowe ich odniesienie na konto bilansowe 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń są one następnie odpisywane na konta wynikowe, tj. w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej. Sposób ich rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy o rachunkowości.

Pozostałe do rozliczenia (tj. nieodpisane) na dzień bilansowy kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów ujęte na koncie 64-0 prezentuje się dwóch pozycjach aktywów bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

 • w pozycji A.V.2, jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w okresie dłuższymi niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
   
 • w pozycji B.IV, jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przypadające do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W przypadku prenumeraty czasopism, opłaconej w 2020 r., gdy prenumerata dotyczy czasopism za 2021 r. - koszt ten odnosi się do przyszłych okresów sprawozdawczych. Zatem generalnie powinien być rozliczany w czasie z uwzględnieniem art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka opłaciła w grudniu 200X r. prenumeratę czasopism w formie elektronicznej na okres od 1 stycznia 200X+1 r. do 31 grudnia 200X+1 r. W grudniu otrzymała też fakturę za opłaconą prenumeratę w wysokości: 1.296 zł, w tym VAT 8%: 96 zł.
   
 2. Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty na kontach zespołu 4 i 5, koszty dotyczące następnego roku obrotowego ujmuje na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a sprawozdanie finansowe sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
   
 3. Koszty prenumeraty jednostka będzie rozliczać od stycznia 200X+1 r. w okresach miesięcznych w równych ratach (tj. 1.200 zł : 12 m-cy = 100 zł) w ciężar kosztów zarządu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 200X r.
1. WB - zapłata za prenumeratę czasopism 1.296 zł 21 13-0
2. FZ - faktura dokumentująca prenumeratę za 200X+1 r.:      
   a) wartość brutto faktury 1.296 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 96 zł 22-1 30
   c) zaliczenie kosztów prenumeraty do kosztów działalności operacyjnej 1.200 zł 40-2 30
   d) zarachowanie kosztów prenumeraty dotyczącej 200X+1 r. do rozliczenia w czasie 1.200 zł 64-0 49
B. Zapisy w księgach 200X+1 r.
1. PK - odpis kosztów rozliczanych w czasie przypadający na styczeń 200X+1 r. 100 zł 55 64-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 200X r.

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Uwaga: Saldo debetowe na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" oznacza stan czynnych rozliczeń międzyokresowych podlegających rozliczeniu w następnym roku obrotowym. Jednostka będzie rozliczać to saldo miesięcznie od stycznia 200X+1 r. do grudnia 200X+1 r. W bilansie sporządzanym na 31 grudnia 200X r. saldo konta 64-0 wykaże w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

B. Zapisy w księgach 200X+1 r.

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Uwaga: Dla prenumeraty czasopism w formie papierowej właściwym kontem kosztowym może być konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii", w przypadku prenumeraty w formie elektronicznej może być konto 40-2 "Usługi obce".

Należy podkreślić, że ewidencja kosztów przeznaczonych do rozliczenia w czasie oraz sposób ewidencji odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów będzie się różnił, w zależności od przyjętego przez jednostkę w polityce rachunkowości sposobu ewidencji i rozliczania kosztów. Zapisy w księgach rachunkowych mogą przebiegać w sposób zaprezentowany w tabeli.

Ujęcie kosztu wynikającego
z dowodu księgowego
Przeniesienie kosztu
do rozliczenia w czasie
Zarachowanie kosztu
do okresu, którego dotyczy
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

W praktyce, jednostki stosujące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz te, które ujmują koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, mogą przyjąć uproszczony sposób ewidencji i rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Polega on na tym, że koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmuje się bezpośrednio z dokumentów źródłowych, zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 30, 21 lub 24, pomijając w ten sposób ewidencję na kontach 40 i 49. Następnie miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w kolejnym roku obrotowym przebiega zapisem:

1) w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4: Wn konto 40, Ma konto 64-0,

2) w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5: Wn konto 40, Ma konto 64-0 oraz księgowanie równoległe: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.