Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS na przełomie roku
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS na przełomie roku

Gazeta Podatkowa

W naszej firmie regulamin pracy przewiduje wypłatę wynagrodzeń za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenia za grudzień 2018 r. wypłaciliśmy pracownikom 10 stycznia 2019 r., a składki ZUS od tych wynagrodzeń opłacimy do 15 lutego 2019 r.


1) Czy wynagrodzenia te oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń finansowane przez zakład pracy mogliśmy ująć w kosztach grudnia 2018 r.?

TAK. Wartość wynagrodzeń należnych za grudzień 2018 r. wraz z naliczonymi od nich składkami ZUS finansowanymi przez płatnika składek należy uwzględnić w kosztach bilansowych w grudniu 2018 r.

Obowiązująca w prawie bilansowym zasada memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości nakazuje, aby w księgach rachunkowych jednostki ujmować m.in. wszystkie obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla celów bilansowych wynagrodzenia pracownicze ujmuje się zatem w kosztach tego okresu sprawozdawczego, którego te wynagrodzenia dotyczą, czyli w miesiącu, w którym pracownicy świadczyli pracę. Bez znaczenia jest faktyczna data uregulowania zobowiązania.

Należnymi pracownikom wynagrodzeniami za grudzień 2018 r. należy obciążyć koszty grudnia 2018 r. (pomimo ich wypłaty w styczniu 2019 r.) zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Analogiczna zasada obowiązuje w stosunku do ewidencjonowanych w ciężar kosztów składek ZUS finansowanych przez zakład pracy. Ich wartość także odnosi się do kosztów okresu, którego składki te dotyczą. Z tego względu składki ZUS dotyczące wynagrodzeń grudniowych wypłaconych w styczniu 2019 r., płatne do 15 lutego 2019 r., należy ująć w księgach grudnia 2018 r. następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).


2) W której pozycji bilansu sporządzanego na dzień 31 grudnia 2018 r. powinniśmy przedstawić zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń, a w której zobowiązanie z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek, które na koniec 2018 r. nie były wymagalne?

Wartość wynagrodzeń za grudzień 2018 r., podlegających wypłaceniu pracownikom w styczniu 2019 r., figurowała na koniec 2018 r. jako saldo Ma na koncie 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń". Saldo to, oznaczające zobowiązanie pracodawcy wobec pracowników z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń, ujmuje się w bilansie po stronie pasywów jako zobowiązania krótkoterminowe (patrz ramka - pkt 1).

Natomiast składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę oraz pobrane od tych wynagrodzeń składki ZUS dotyczące pracownika i zaliczka na podatek dochodowy nie stanowią jeszcze na koniec 2018 r. wymagalnych prawnie zobowiązań. Są one płatne w lutym 2019 r. i na dzień bilansowy figurują po stronie Ma konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne". W związku z tym w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2018 r. powinny one generalnie być ujawnione w pasywach jako pozostałe rezerwy (patrz ramka - pkt 2).

Jeśli jednak nie zniekształca to obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to można przyjąć w zasadach (polityce) rachunkowości i stosować w sposób ciągły, że zobowiązania z tego tytułu są ujawniane w pasywach bilansu w zobowiązaniach krótkoterminowych. Wówczas w podmiotach przygotowujących bilans według załącznika nr 1 ujmuje się je w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych". Z kolei jednostki korzystające z załącznika nr 4 lub nr 5 przedstawią te zobowiązania odpowiednio w pozycji B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" lub B.III "Zobowiązania krótkoterminowe" (czyli tam, gdzie wynagrodzenia).

Ujęcie w bilansie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynagrodzeń za grudzień 2018 r. płatnych w styczniu 2019 r. oraz składek ZUS i zaliczki na podatek od tych wynagrodzeń płatnych w lutym 2019 r.

1. Wynagrodzenia podlegają wykazaniu w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika:
  a) nr 1 - w pozycji B.III.3 lit. h) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń",
  b) nr 4 - w pozycji B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania",
  c) nr 5 - w pozycji B.III "Zobowiązania krótkoterminowe".
2. Składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy ujmuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika:
  a) nr 1 - w pozycji B.I.3 "Pozostałe rezerwy krótkoterminowe",
  b) nr 4 - w pozycji B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwy na zobowiązania",
  c) nr 5 - w pozycji B.I "Rezerwy na zobowiązania".
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.