Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ustalenie wartości bilansowej

Wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (dotyczy kosztów zakończonych prac rozwojowych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (zob. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wykazuje się w odpowiednim wierszu bilansu w wartości netto. Wykazaniu w bilansie, jako wartość księgowa (netto), podlega wartość salda debetowego konta 02 "Wartości niematerialne i prawne", pomniejszona o dokonane odpisy umorzeniowe lub amortyzacyjne zaewidencjonowane po stronie Ma konta 07-2 "Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych" oraz ewentualne odpisy aktualizujące ujęte po stronie Ma konta 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych".

Przykład

Spółka z o.o. posiada w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych zakupione prawo do znaku towarowego o wartości początkowej: 8.000 zł. Przyjęty okres amortyzacji prawa do znaku to 8 lat. Umorzenie na dzień bilansowy wynosi: 2.000 zł.

Ustalenie wartości bilansowej znaku towarowego:

1) wartość początkowa znaku towarowego: 8.000 zł,

2) dotychczasowe umorzenie: 2.000 zł,

3) wartość znaku towarowego na dzień bilansowy: 8.000 zł - 2.000 zł = 6.000 zł.

Zatem prawo do znaku towarowego spółka wykaże w aktywach bilansu sporządzonego według załącznika na 1 do ustawy o rachunkowości w wierszu A.I.3. "Inne wartości niematerialne i prawne", w kwocie: 6.000 zł.

Zwracamy uwagę, iż zaliczki na wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie według wartości nominalnej, tj. w wielkości przedpłat dokonanych na rzecz dostawców praw majątkowych i innych tytułów wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości trwała utrata wartości ma miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowane przez jednostkę składniki majątku nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Trwałą utratę wartości mogą spowodować zmiana technologii produkcji, przeznaczenie do likwidacji oraz wycofanie z użytkowania lub inne przyczyny (por. art. 32 ust. 4 ww. ustawy).

Odpisu aktualizującego dokonuje się odpowiednio do stopnia utraty wartości danego składnika urealniając w ten sposób (pomniejszając) w bilansie i księgach rachunkowych jego wartość, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 07-5 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości
         niematerialnych i prawnych".

Natomiast w przypadku, gdy figurujący w ewidencji bilansowej składnik wartości niematerialnych i prawnych przestał już przynosić jednostce korzyści, na przykład prawo autorskie wygasło, czy program komputerowy nie jest już wykorzystywany przez jednostkę, to nie później niż na dzień bilansowy spisuje się jego wartość pomniejszoną o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 02 "Wartości niematerialne i prawne".

Przykład

I. Założenia:

Na dzień bilansowy Spółka "X" z o.o. posiadała prawo do znaku towarowego o wartości początkowej w cenie nabycia: 21.000 zł. Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne wynosiły: 9.500 zł. Jednostka oszacowała, iż wartość użytkowa znaku towarowego wynosi: 6.000 zł, tj. poniżej jego wartości księgowej. W związku z tym dokonała częściowego odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego w wysokości: 21.000 zł - 9.500 zł - 6.000 zł = 5.500 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpis z tytułu trwałej utraty wartości znaku towarowego 5.500 zł 76-1 07-5

III. Księgowania:

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Uwaga: W aktywach bilansu jednostka wykaże kwotę: 21.000 zł - 9.500 zł - 5.500 zł = 6.000 zł.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.