Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena zobowiązań z tytułu kredytów
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena zobowiązań z tytułu kredytów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

W naszych księgach rachunkowych figurują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. W jaki sposób wycenić te zobowiązania na potrzeby bilansu?

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że na koniec roku do wartości zobowiązania z tytułu kredytu dolicza się odsetki - i to zarówno te, które na dzień bilansowy są wymagalne przez bank, jak i te, które wymagalne jeszcze nie są, ale dotyczą danego roku obrotowego.

Warto przy okazji przypomnieć, iż zaciągnięte przez jednostkę kredyty wykazuje się w bilansie w zależności od terminu ich zapłaty jako zobowiązania krótkoterminowe lub długoterminowe. Do zobowiązań długoterminowych zalicza się tę część kredytu, która według umowy bez względu na cel zaciągniętego kredytu oraz walutę, wymaga spłaty w roku i w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się tę część kredytu, która wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeśli zatem dzień bilansowy przypada w jednostce na 31 grudnia 2018 r., to do kredytu długoterminowego należy zaliczyć jego raty przypadające do spłaty w 2020 r. i latach następnych, a do krótkoterminowych zobowiązań należy zaliczyć tę część kredytu, która wymaga spłaty do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka 15 czerwca 2018 r. zaciągnęła kredyt na działalność obrotową w wysokości: 54.000 zł. Okres spłaty kredytu wynosi 3 lata. Miesięczna rata kredytu według umowy wynosi: 1.500 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 6% w skali roku. Odsetki od kredytu opłacane są miesięcznie wraz z ratą kredytu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

2. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 r.:

a) posiada kredyt do spłaty w wysokości: 45.000 zł,

b) zapłaciła odsetki naliczone przez bank do 15 grudnia 2018 r.

II. Wycena kredytu na dzień bilansowy:

1. Naliczone przez jednostkę odsetki na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 r., wynoszą:

[(45.000 zł × 6%) : 365 dni] × 16 dni (ponieważ, tyle dni pozostało od 16 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) = 118,36 zł.

2. Odsetki naliczone na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostka wykaże w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości razem z kredytem jako:

 • "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - kwotę:
  (18 rat × 1.500 zł) = 27.000 zł,

Jest to kwota kredytu do spłaty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.,

 • "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - kwotę:
  (12 rat × 1.500 zł) + 118,36 zł (odsetki na 31 grudnia 2018 r.) = 18.118,36 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - naliczone odsetki na dzień bilansowy 118,36 zł 75-1 13-4

IV. Księgowania:

Wycena zobowiązań z tytułu kredytów

W celu ułatwienia sobie uzgodnień z bankiem salda konta 13-4 "Kredyty bankowe" na dzień bilansowy, naliczone przez jednostkę odsetki, których termin płatności przypada na rok następny, można ująć po stronie Ma konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe", zapisem:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe".

Wybrany przez jednostkę sposób ewidencji należy zapisać w polityce rachunkowości i stosować w sposób ciągły.

Bez względu na sposób ewidencji księgowej naliczonych odsetek, należy pamiętać, że w bilansie odsetki od kredytu wykazuje się wspólnie z kredytem.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.