Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja gotówki w kasie
POLECAMY
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja gotówki w kasie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą oraz za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki i organizację gospodarki kasowej. Zatem decyzja komu zostanie powierzone prowadzenie kasy, leży w gestii kierownika jednostki.

Kierownicy jednostek przy wyborze kasjera powinni przestrzegać kilku reguł, mianowicie:

1) wartości pieniężne należy powierzać pracownikom, którzy mają nienaganną opinię, a w szczególności nie byli karani za przestępstwo z winy umyślnej lub wykroczenie przeciwko mieniu lub za przestępstwo gospodarcze,

2) pracownik prowadzący kasę powinien posiadać kwalifikacje zawodowe zapewniające prawidłowe przechowywanie oraz przyjmowanie i wydawanie wartości pieniężnych,

3) kasjer nie powinien prowadzić konta księgowego kasy, ani też podejmować decyzji o wypłatach,

4) funkcje sprzedaży w jednostce powinny być oddzielone od czynności pobierania zapłaty,

5) jednostka powinna zapewnić nadzór i kontrolę pracy kasjera w celu zabezpieczenia prawidłowości dokonywanych operacji kasowych oraz zapobiegania nadużyciom.

Kasjer przejmuje na siebie odpowiedzialność materialną oraz zakres czynności i obowiązków poprzez podpisanie oświadczenia sporządzonego w formie dokumentu. Do czynności kasjera należy przede wszystkim przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, zabezpieczenie pieniędzy w kasie, przekazywanie gotówki do banku.

Jednostki są zobowiązane przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury. Przy czym można go sporządzić ostatniego dnia pracy (po zakończeniu) albo w pierwszym dniu pracy w nowym roku obrotowym (przed jego rozpoczęciem). Najistotniejsze jest bowiem, aby stan środków był dokładnie taki, jak w dniu bilansowym.

Wskazane jest oprócz inwentaryzacji na dzień bilansowy przeprowadzanie w jednostce okresowych niezapowiedzianych kontroli obrotu gotówkowego. Są one elementem weryfikującym przestrzeganie wewnętrznych zasad przyjętych w jednostce przez jej pracowników. Dlatego dodatkowo środki pieniężne w kasie powinny być inwentaryzowane:

 • przy każdej zmianie osoby odpowiedzialnej za powierzone jej mienie (kasjera),
   
 • w dowolnym czasie według decyzji kierownika jednostki,
   
 • w sytuacjach losowych.

Jeśli jednostka prowadzi więcej niż jedną kasę, to inwentaryzację gotówki we wszystkich kasach należy przeprowadzać równocześnie, aby zapobiec przemieszczeniu gotówki z kasy do kasy.

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury środków pieniężnych polega na ustaleniu rzeczywistego stanu przez ich policzenie oraz porównanie ze stanem księgowym, a następnie obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu różnic między stanem księgowym a rzeczywistym. Inwentaryzacja ma na celu między innymi sprawdzenie prawidłowości prowadzenia kasy przez kasjera. W związku z tym spis z natury gotówki oraz innych ewentualnych walorów (czeki, weksle) znajdujących się w kasie przeprowadza zespół spisowy w obecności kasjera. Odpowiada on za stan gotówki w kasie, funkcjonowanie kasy i powierzone mienie, dlatego nie może być członkiem zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację środków pieniężnych. W razie wystąpienia różnic pomiędzy rzeczywistym stanem gotówki a stanem według raportu kasowego kasjer jest zobowiązany do ich wyjaśnienia.

Z inwentaryzacji kasy sporządza się protokół, który zawiera następujące informacje:

1) datę przeprowadzenia inwentaryzacji kasy,

2) imiona i nazwiska członków komisji spisowej,

3) imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej (kasjera),

4) potwierdzenie sprawdzenia stanu gotówki w kasie,

5) potwierdzenie sprawdzenia stanu gotówki według ostatniego raportu kasowego,

6) wyjaśnienie przyczyn powstania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (niedobory lub nadwyżki),

7) numery ostatnich dowodów KP oraz KW, jako potwierdzenie prawidłowości udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia w raporcie kasowym,

8) potwierdzenie sprawdzenia zabezpieczenia kasy, pomieszczeń kasowych, instalacji alarmowych, kluczy zapasowych,

9) podpisy osób wchodzących w skład komisji spisowej oraz kasjera.

Do protokołu można dołączyć spis znajdujących się w kasie na dzień inwentaryzacji banknotów, monet oraz innych wartości pieniężnych.

Przykład protokołu z inwentaryzacji kasy na dzień bilansowy prezentujemy poniżej.

Protokół inwentaryzacji kasy
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.