Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Ujęcie materiałów z niezakończonych robót w spisie
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie materiałów z niezakończonych robót w spisie

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Dorota Przybyszewska

Prowadzę księgę podatkową. Od 2019 r. wykonuję usługę budowlaną, która będzie zrealizowana w tym roku. Fakturę za usługę wystawię po odbiorze. W 2019 r. kupowałem materiały, które zostały już wbudowane. Czy faktury za nie wejdą do rozliczenia w 2019 r.?

Przy działalności usługowej wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem stanowią produkcję w toku. Tak wynika z § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544). Produkcja w toku nie jest odrębnie ewidencjonowana w księdze podatkowej. W księdze ujmuje się jedynie koszty związane z jej wytworzeniem, w tym np. koszty zakupu materiałów podstawowych i pomocniczych w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", koszty uboczne zakupu tych materiałów w kolumnie 11 "Koszty uboczne zakupu", koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników w kolumnach 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze" oraz 13 "Pozostałe wydatki", koszty zakupu usług podwykonawców w kolumnie 13.

W spisie z natury sporządzanym m.in. na koniec roku podatkowego podatnik ma obowiązek wykazać posiadane na ten dzień towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady (§ 24 ust. 1 rozporządzenia). Produkcję w toku w spisie wycenia się według kosztów wytworzenia, przy czym w działalności usługowej i budowlanej nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej (§ 26 ust. 3 rozporządzenia). Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia przez koszt wytworzenia należy rozumieć wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług, z wyłączeniem kosztów sprzedaży usług.

Z pytania wynika, że u podatnika na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiła niezakończona usługa budowlana, czyli produkcja w toku. Podatnik powinien był więc wykazać ją w spisie z natury sporządzanym na ten dzień i wycenić według kosztu wytworzenia. Przy prowadzeniu księgi podatkowej przeprowadzenie kalkulacji kosztów wytworzenia usługi może okazać się trudne. Trzeba bowiem postarać się ustalić wszelkie wydatki ujęte w poszczególnych kolumnach księgi, które zostały poniesione w celu jej wykonania. Przepisy rozporządzenia przewidują jednak możliwość wyceny niezakończonych usług w wartości materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Chodzi tu o materiały już przekazane do realizacji usługi. Pozostałe materiały będące na stanie na dzień 31 grudnia 2019 r. należało wykazać w spisie odrębnie i wycenić zasadniczo w cenie zakupu lub nabycia (§ 26 ust. 1 rozporządzenia).

Spis z natury na koniec roku podlega uwzględnieniu przy ustalaniu dochodu w ten sposób, że pomniejsza wysokość kosztów uzyskania przychodów ujętych w księdze podatkowej za dany rok podatkowy o te koszty, które nie mają odzwierciedlenia w uzyskanych w danym roku przychodach (por. pkt 22 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia). Jednak jest jednocześnie spisem na początek następnego roku. Ostatecznie poprzez różnicę remanentów początkowego i końcowego koszty te będą podlegały rozliczeniu w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.