Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Kurs reedukacyjny dla kierowcy tylko raz na pięć ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kurs reedukacyjny dla kierowcy tylko raz na pięć lat

Gazeta Podatkowa nr 105 (937) z dnia 31.12.2012
Dawid Szwarc

Z uwagi na dużą liczbę punktów karnych chcę odbyć szkolenie, aby nie utracić prawa jazdy. Wiem, że po takim szkoleniu ilość punktów będzie zmniejszona. Czy taki kurs będę mógł odbyć ponownie?

Po wejściu w życie nowych przepisów przestanie być możliwe odbywanie przez kierowców specjalnych kursów mających na celu zmniejszenie liczby punktów karnych przyznawanych za różnego rodzaju wykroczenia drogowe. Z dniem 19 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) uchylająca przepisy Prawa o ruchu drogowym, które przewidywały takie uprawnienie.

Po zmianie starosta będzie wydawać decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a także gdy w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kurs reedukacyjny będzie prowadził za opłatą wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Odbywać się on będzie w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych i będzie obejmować w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Osoba skierowana na kurs reedukacyjny będzie obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu, przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu oraz do uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście wspomnianego zaświadczenia.

Tak więc przekroczenie limitu 24 punktów karnych nie spowoduje - jak było przed zmianą - automatycznego zatrzymania prawa jazdy. Starosta wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Podobny skutek będzie mieć miejsce w razie popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.


Opłata za kurs reedukacyjny oraz plan kursu zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o kierujących pojazdami; opłata nie będzie mogła być jednak wyższa niż 500 zł.


Warto dodać, że jeśli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, starosta wyda decyzję o skierowaniu jej na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60