Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022

Organ zarządzający naszą jednostką składa się z kilkunastu osób. Chcemy skorzystać z możliwości podpisania sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu. W tym celu pozostałe osoby powinny złożyć oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi określone w ustawie o rachunkowości. W jakiej formie należy sporządzić ww. oświadczenia oraz jak je dołączyć do sprawozdania finansowego? Czy powinny być one połączone ze sprawozdaniem przygotowanym w formacie XML i stanowić jeden plik?

Oświadczenia, o których mowa w pytaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, podpisując podpisem elektronicznym, lub w postaci papierowej, opatrując własnoręcznym podpisem, przy czym jedna z osób wchodzących w skład organu wieloosobowego podpisująca sprawozdanie finansowe, powinna zapewnić sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów. Co ważne oświadczeń tych nie łączy się wraz ze sprawozdaniem w jeden plik XML. Należy je przekazać do odpowiedniego organu wraz ze sprawozdaniem finansowym, jako odrębne pliki.

Nowe prawo Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy umożliwiające podpisywanie sprawozdań finansowych przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład wieloosobowego organu zarządzającego, jeśli pozostałe osoby złożą stosowne oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Zmiany te zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2106), dalej zwanej ustawą zmieniającą.

Jak wynika z treści art. 52 ust. 2 i 2b ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmów złożenia takich oświadczeń. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia wprowadzono konieczność pisemnego uzasadnienia tej odmowy.

Ustawodawca w art. 52 ust. 2d-2e ustawy o rachunkowości wskazał, że dodatkowe dokumenty, tj. oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymogów określonych w ustawie lub odmowę złożenia tego oświadczenia oraz odmowę podpisu sprawozdania finansowego sporządza się:

 • w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo
 • w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem, przy czym w przypadku gdy dotyczy to jednostki kierowanej przez organ wieloosobowy, jedna z osób wchodzących w skład organu wieloosobowego kierującego jednostką, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

Oznacza to, że ostatecznie oświadczenia osób wchodzących w skład wieloosobowego organu zarządzającego o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów określonych w ustawie o rachunkowości powinny mieć formę pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego. Może to być np. plik w formacie .doc, .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft lub skan dokumentu papierowego, np. plik PDF.

W treści ww. dokumentów wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (por. art. 52 ust. 2c ww. ustawy). Zarówno oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, odmowa złożenia takiego oświadczenia oraz odmowa podpisu sprawozdania (jeśli zostały sporządzone) są dołączane do sprawozdania finansowego (por. art. 52 ust. 2 oraz ust. 2b ww. ustawy). Przy czym wyrażenia "dołączane do sprawozdania" nie należy traktować dosłownie. Wskazanych powyżej dokumentów nie łączy się wraz ze sprawozdaniem finansowym w jeden plik XML. Dokumenty te sporządza się odrębnie i przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej do odpowiedniego organu, tj. do Szefa KAS lub KRS. Wynika to z treści przepisu art. 69 ust. 3a ustawy o rachunkowości (który wejdzie w życie 1 czerwca 2022 r.) oraz art. 27 ust. 2 updop (który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.), znowelizowanych ustawą zmieniającą.

Co istotne, w myśl art. 13 ust. 3 i 4 ustawy zmieniającej:

1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej:

a) które zostały zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r.,

b) do których zostały sporządzone odmowa podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości

- składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.;

2) sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;

a) które zostały sporządzone przed dniem 1 czerwca 2022 r. i dotyczą roku obrotowego, za który zostały sporządzone sprawozdania wymienione w pkt 1,

b) do których zostały sporządzone odmowa podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości

- składa się, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, we właściwym rejestrze sądowym, w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

Nowe zasady podpisywania sprawozdań mają również zastosowanie do podpisywania sprawozdania z działalności, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności (por. art. 52 ust. 3, art. 63c ust. 3 oraz art. 63j ustawy o rachunkowości).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.