Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Pozostałe zagadnienia  »   Badanie sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Badanie sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021

W sierpniu 2021 r. zawiązaliśmy prostą spółkę akcyjną. Czy sprawozdanie finansowe prostej spółki akcyjnej, zarejestrowanej w KRS, podlega badaniu corocznie, tak jak sprawozdanie spółki akcyjnej, czy po spełnieniu kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości?

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi oddzielny rodzaj spółki kapitałowej i nie dotyczą jej przepisy regulujące działalność spółki akcyjnej. Oznacza to, że jej roczne sprawozdanie finansowe będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta tylko wtedy, gdy spółka spełni kryteria wskazane w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi odmienny od zwykłej spółki akcyjnej, wyodrębniony w K.s.h. rodzaj spółki kapitałowej. Zasady jej tworzenia i działania regulują przepisy art. 3001-300134 K.s.h. Z chwilą zawarcia umowy PSA powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji (por. art. 30011 K.s.h.), a z chwilą wpisu do rejestru staje się PSA i uzyskuje osobowość prawną (por. art. 3004 K.s.h.).

Oznacza to, że do PSA stosuje się ogólne zasady dotyczące obowiązku badania sprawozdania finansowego, określone w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych (art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy);
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (art. 64 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy);
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ww. ustawy (art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy);
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 64 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy);
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego (art. 64 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy);
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji (art. 64 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków (art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy):

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Ponieważ PSA nie jest standardową spółką akcyjną, jej roczne sprawozdanie finansowe będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta tylko wtedy, gdy spełni ona wskazane kryteria dotyczące wielkości średniorocznego zatrudnienia, sumy aktywów bilansu, a także przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych. Co ważne PSA nowo zawiązane i zarejestrowane w KRS w 2021 r. (przepisy dotyczące PSA weszły w życie 1 lipca 2021 r.), nawet przekraczające w tym roku obrotowym dwie z trzech wielkości granicznych, nie mają obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., gdyż nie mają danych za rok poprzedzający.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.