Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata ubiegłe, przekazane organom skarbowym ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata ubiegłe, przekazane organom skarbowym w 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020

Jesteśmy stowarzyszeniem niewpisanym do rejestru przedsiębiorców. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. sporządziliśmy w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej 30 marca 2019 r. W tym samym dniu zostało one podpisane przez księgową. Natomiast ostatni podpis członka zarządu został złożony 20 grudnia 2019 r. Teraz chcemy przekazać to sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Czy powinniśmy je wysłać do urzędu skarbowego, czy może do Szefa KAS?

Z treści pytania wynika, iż stowarzyszenie nie przekazało sprawozdania finansowego za 2018 r. do urzędu skarbowego do końca 2019 r. na podstawie przepisów art. 27 ust. 2 updop w brzmieniu przed nowelizacją. W związku z tym - w naszej opinii - po 1 stycznia 2020 r. sprawozdanie to powinno zostać sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości i przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Ustawa ta w załączniku nr 6 określa zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, w tym m.in. dla stowarzyszeń. Na podstawie przepisów art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6 oraz art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości ww. jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe (o którym mowa w art. 45 tej ustawy) składające się z:

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2) bilansu,

3) rachunku zysków i strat oraz

4) informacji dodatkowej.

W myśl ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 52 ust. 1). Każde sprawozdanie finansowe - na mocy art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości - powinno zostać podpisane (w sposób elektroniczny) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Każde sprawozdanie finansowe, w tym także i stowarzyszenia, przed udostępnieniem powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez firmę audytorską, o ile podlega takiemu obowiązkowi na podstawie w art. 64 ww. ustawy. Z pytania nie wynika, czy sporządzone sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2018 r. zostało zatwierdzone.

Jak wynika z treści art. 45 ust. 1f-1g ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (od 1 stycznia 2020 r.). Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS, jest natomiast wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Do 31 grudnia 2019 r. stowarzyszenie niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogło sporządzać sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw) dokonała zmian w art. 27 ust. 2 updop, dotyczącym zasad składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych. Aktualnie (czyli od 1 stycznia 2020 r.) przepis ten stanowi, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jak wynika z przepisów ustawy o rachunkowości każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe sporządza sprawozdanie finansowe według zasad określonych w tej ustawie. Jest to jedno sprawozdanie, które następnie podlega przekazywaniu. Przedstawiony powyżej art. 27 ust. 2 updop wymaga od 1 stycznia 2020 r. przekazywania do Szefa KAS sprawozdania finansowego sporządzanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości (czyli zgodnie z udostępnionymi w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów schemami). Od tej daty mogą być przekazywane tylko sprawozdania ustrukturyzowane. Powyższe oznacza, że stowarzyszenie niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przekazuje do Szefa KAS tylko sprawozdania ustrukturyzowane (dla organizacji pozarządowych może być to zakres informacyjny określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.