Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Jesteśmy biurem rachunkowym, prowadzącym księgowość różnych jednostek. Które jednostki są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w formie ustrukturyzowanej?

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. w formie ustrukturyzowanej sporządzają jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe oraz - od 1 stycznia 2020 r. - także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. art. 45 ust. 1g i 1h ustawy o rachunkowości). Dla sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR za 2019 r. nie opublikowano struktur logicznych, zatem takie sprawozdanie sporządza się w formie nieustrukturyzowanej.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2019 r. można znaleźć 
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2019

W formie ustrukturyzowanej sporządzają również swoje sprawozdania finansowe podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, a także (od 1 stycznia 2020 r.) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (podatnicy CIT), którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przypomnijmy, że sprawozdania finansowe ustrukturyzowane to sprawozdania sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Jest to format XML, który powinien być zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów. Co ważne, podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, dla których dotychczas nie opublikowano struktur logicznych, powinni skorzystać z nowej struktury logicznej o nazwie "Organizacja inna". Pozostałe jednostki stosują dotychczasowe struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 r.

Należy pamiętać, że formę ustrukturyzowaną posiadają następujące elementy sprawozdania finansowego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a także rachunek przepływów pieniężnych oraz nota podatkowa, stanowiąca część dodatkowych informacji i objaśnień. Pozostałe elementy dodatkowych informacji i objaśnień nie są ustrukturyzowane. Forma nieustrukturyzowana sprawozdania finansowego to forma pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego. Może to być na przykład plik tekstowy, plik graficzny lub mieszany. Może to być także postać skanu dokumentu papierowego, na przykład plik PDF.

Poniżej przedstawiamy formy e-sprawozdań finansowych obowiązujące jednostki.

E-sprawozdania finansowe
w formie ustrukturyzowanej w formie nieustrukturyzowanej
- sprawozdania finansowe podatników CIT wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyjątkiem stosujących MSR),
- sprawozdania finansowe spółek osobowych prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
- sprawozdania finansowe (pozostałych) podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacji, stowarzyszeń),
- sprawozdania finansowe SP ZOZ,
- sprawozdania finansowe przedsiębiorstw osób fizycznych (podatników PIT)
- sprawozdania finansowe jednostek stosujących MSR,
- sprawozdania finansowe spółek cywilnych

Przypominamy, że jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 r. nie później niż do 31 marca 2020 r. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno bowiem nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Co istotne, aby sprawozdanie finansowe było kompletne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, musi również zostać podpisane w okresie tych trzech miesięcy przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu (por. art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego w formie ustrukturyzowanej, plik XML podpisują również te osoby. Obecnie sprawozdanie finansowe można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo - od 1 stycznia 2020 r. - podpisem osobistym (por. art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.