Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Ujawnienie w informacji dodatkowej faktu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujawnienie w informacji dodatkowej faktu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

W listopadzie 2019 r. spółka z o.o. oraz osoba fizyczna podpisały akt notarialny utworzenia spółki komandytowej. Zgodnie z zawartą umową spółka z o.o. jest komplementariuszem, a osoba fizyczna - komandytariuszem. 3 stycznia 2020 r. spółka z o.o. wniosła do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czy dla spółki z o.o. wniesienie takiego wkładu jest równoznaczne z działalnością zaniechaną? Czy informacja na ten temat powinna się znaleźć w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r., w pozycji dotyczącej działalności zaniechanej?

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki z o.o. do spółki komandytowej jako wkładu niepieniężnego, wskazane jest potraktować jako działalność zaniechaną. Ustawa o rachunkowości wymaga, aby koszty i przychody działalności zaniechanej wyodrębnić w rachunku zysków i strat oraz ujawnić w informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jeśli jednak przychody i koszty działalności przewidzianej do zaniechania nie są istotne, to można zrezygnować z ich wyodrębniania w rachunku zysków i strat.

W przypadku gdy jednostka przewiduje (w roku obrotowym lub w niedalekiej przyszłości) zaprzestanie określonego zakresu działalności (jej części, segmentu) mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać w rachunku zysków i strat odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej. Tak wynika z treści art. 47 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Ponadto, praktycznie te same informacje ustawa o rachunkowości wymaga ujawnić w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzanej według załącznika nr 1. Według treści ustępu 2 pkt 5 dodatkowych informacji i objaśnień, jako informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat, jednostka zobowiązana jest przedstawić informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Ustawa o rachunkowości nie zawiera jednak szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii, nie precyzuje kiedy następuje zaniechanie działalności oraz jakie koszty i przychody należy wyodrębnić. Zazwyczaj kwoty kosztów i przychodów działalności zaniechanej ustala się szacunkowo.

Z zaniechaniem działalności mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka podjęła wiążące decyzje co do zakończenia danej działalności (części, segmentu swojej działalności) oraz może wyodrębnić przychody i koszty tej działalności i stanowią one kwoty istotnie wpływające na jej wynik finansowy netto.

Z treści pytania wynika, że w listopadzie 2019 r. spółka z o.o. oraz osoba fizyczna utworzyły spółkę komandytową, w której spółka z o.o. jest komplementariuszem. Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa do spółki komandytowej nastąpiło w styczniu 2020 r. W wyniku tego zdarzenia część działalności spółki z o.o. w 2020 r. zostanie zaniechana. Zakładamy przy tym, iż rokiem obrotowym spółki z o.o. jest rok kalendarzowy. W związku z tym, spółka z o.o. jest zobowiązana do przedstawienia w rachunku zysków i strat sporządzanym za 2019 r. odrębnie kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaniechania oraz do przedstawienia informacji o planowanym zaniechaniu działalności w ustępie 2 pkt 5 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednak nie wpłynie to ujemnie na wynik finansowy spółki z o.o., to stosując bilansową zasadę istotności oraz możliwość przyjęcia uproszczeń, może ona odstąpić od wyodrębniania w rachunku zysków i strat danych dotyczących działalności przewidzianej do zaniechania, a stosowne wyjaśnienia w tym zakresie przedstawić wyłącznie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r.

Jeżeli spółka z o.o. wyodrębnia w rachunku zysków i strat działalność zaniechaną, to może wywiązać się z tego obowiązku, dodając do poszczególnych pozycji przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz do pozycji zysk (strata) ze sprzedaży i zysk (strata) z działalności operacyjnej - wiersz "w tym, działalność przewidziana do zaniechania".

Z kolei w informacji dodatkowej spółka z o.o. powinna podać przyczyny planowanego zaniechania działalności i wynikające z tego skutki dla działalności gospodarczej, co może przedstawić, dodając krótki opis, np.: "Spółka w listopadzie 2019 r. podpisała akt notarialny utworzenia spółki komandytowej, której będzie komplementariuszem. Następnie 3 stycznia 2020 r. wniosła do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa. Wartość księgowa wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień zawarcia umowy spółki wynosi ...".

Jeśli spółka z o.o. nie przedstawiła odrębnie w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów działalności zaniechanej od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej, to przedstawia je w informacji dodatkowej w nocie w formie tabeli.

Rodzaj działalności zaniechanej
lub przewidzianej do zaniechania
Przychody Koszty Wynik finansowy
1 2 3 4
       
       
       

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.