Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Ujęcie dochodu spółki komandytowej w nocie podatkowej do sprawozdania finansowego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie dochodu spółki komandytowej w nocie podatkowej do sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Spółka z o.o. jest od listopada 2019 r. komplementariuszem spółki komandytowej i posiada 1% udziałów w zysku tej spółki. Spółka z o.o. wyliczyła podatek CIT do zapłaty, ujmując otrzymane informacje o kosztach (przychodów spółka komandytowa w ciągu dwóch miesięcy nie osiągnęła). Czy koszty wynikające z informacji otrzymanej od spółki komandytowej spółka z o.o. powinna ująć w nocie podatkowej w pozycji "Inne zmiany podstawy opodatkowania"?

Koszty poniesione przez spółkę komandytową w części przypadającej na spółkę z o.o. wskazane jest zaprezentować w nocie podatkowej sporządzanej przez spółkę z o.o. w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania".

Spółka z o.o., która jest komplementariszem spółki komandytowej, nie ujmuje w swoich księgach rachunkowych przychodów i kosztów spółki komandytowej. Nie ujmuje ich tym samym w sporządzanym na koniec roku rachunku zysków i strat. Z punktu widzenia prawa bilansowego, a także na gruncie Kodeksu spółek handlowych obie spółki są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi i obie zobowiązane są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.

Inaczej jest jednak z podatkowego punktu widzenia. Przypomnijmy, że spółka z o.o. jako jednostka posiadająca osobowość prawną, jest - w przeciwieństwie do spółki komandytowej - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownie do art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. W myśl art. 5 ust. 1a updop, przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na podstawie ww. art. 5 ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła. Na podstawie zaś art. 5 ust. 2 updop, powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

KISNależy zwrócić uwagę, że w kwestii kwalifikowania przychodów, które rozpoznaje spółka z o.o. z tytułu udziału w zysku w spółkach komandytowych, do przychodów ze źródła kapitałowego, czy z tzw. innych źródeł wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.14.2019.1.EN, w której czytamy:

"(...) W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej, odnośnie zmian wprowadzanych do art. 5 ustawy o CIT, czytamy: Zmiany te mają związek z regulacją wyodrębniającą w ustawie o CIT źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych. Ich celem jest jednoznaczne wskazanie, iż uzyskiwanie przez podatnika tego rodzaju przychodów za pośrednictwem spółki osobowej, w ramach wspólnego przedsięwzięcia itp. nie zmienia ich charakteru. Wprowadzane do ustawy o CIT wyodrębnienie różnych źródeł przychodów odnosić się ma zatem także do przychodów uzyskiwanych »w ramach« spółek niemających osobowości prawnych, wspólnego przedsięwzięcia itd. (dodawany ust. 1a).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że to, do jakiego źródła należy zakwalifikować określony przychód (do przychodów z zysków kapitałowych albo do przychodów z innych źródeł) ustala się »na poziomie« spółki niebędącej osobą prawną. Innymi słowy, jeżeli przychód uzyskiwany »w ramach« spółki niebędącej osobą prawną jest przychodem z zysków kapitałowych, to jego przypisanie podatnikowi na podstawie art. 5 ustawy o CIT nie zmienia jego kwalifikacji - przychód ten pozostaje również dla podatnika przychodem z zysków kapitałowych.

Tym samym, przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy podkreślić należy, że przypisanie przychodu Wnioskodawcy na podstawie art. 5 ustawy o CIT (jak wyżej wskazano), nie zmieni jego charakteru. Przychód ten, będący w spółkach komandytowych np. przychodem z zysków kapitałowych, pozostanie dla Wnioskodawcy przychodem z zysków kapitałowych i zwiększy, stosownie do art. 5 ust. 1a ustawy o CIT, przychody Wnioskodawcy z tego źródła. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce jeśli spółki komandytowe uzyskają przychody z tzw. innych źródeł, w tym bowiem wypadku Wnioskodawca, jako wspólnik spółek komandytowych, uzyska przychody również z tzw. innych źródeł.

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...)."

W celu sprostania wymaganiom ustawy o podatku dochodowym wskazane jest, aby spółka z o.o. w swojej ewidencji pozabilansowej ujmowała przypadające jej według posiadanego udziału w zysku przychody i koszty podatkowe generowane przez spółkę komandytową, w tym w podziale na źródła.

Z uwagi na fakt, iż spółka z o.o. nie ujmuje w swojej ewidencji bilansowej przychodów i kosztów spółki komandytowej, jej wynik finansowy (księgowy) będzie się różnił od wyniku podatkowego. Spółka z o.o., jako podatnik podatku dochodowego, jest zobowiązana do zaprezentowania tej różnicy (w formie tzw. noty podatkowej) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (por. ustęp 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień). Przy czym pozycja ta (jako jedyna pozycja dodatkowych informacji i objaśnień) ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Obowiązek sporządzania noty podatkowej ze szczegółowością określoną w strukturach nie wynika z żadnych przepisów prawa. Podstawą jej sporządzenia są zatem struktury logiczne udostępnione w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przychody i koszty podatkowe generowane przez spółkę komandytową przypadające na spółkę z o.o. wskazane jest zaprezentować w nocie podatkowej w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania". Przychody należy zaprezentować ze znakiem plus "+", zaś koszty ze znakiem minus "-". Jeżeli spółka jest zobowiązana do wykazania podstawy prawnej dla tych pozycji, to odpowiednio wykaże art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 updop.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.