Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wypłaty dokonywane w ciągu roku przez wspólników spółki osobowej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłaty dokonywane w ciągu roku przez wspólników spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

W ciągu roku wspólnicy spółki jawnej pobierali wypłaty na poczet przyszłego zysku. Były one księgowane na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami). Chcemy pozostawić saldo konta 24 na koniec okresu sprawozdawczego i wykazać je w sprawozdaniu jako należności od właścicieli, zamiast jako odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w następnym roku przeksięgujemy kwotę pobraną przez wspólników w ciągu roku z konta 24 na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Na koniec roku wypłacone wspólnikom zaliczki na poczet udziału w zysku mogą pozostać w księgach rachunkowych na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami). Natomiast w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo tego konta ujawnia się w bilansie po stronie pasywów, ze znakiem minus, w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)" - jako zmniejszenie kapitału własnego spółki.

Rozrachunki ze wspólnikami spółki osobowej (tu: spółki jawnej) bieżąco ujmuje się na koncie 24. Na dzień bilansowy konieczna jest analiza zapisów tego konta. Pozwala ona na ustalenie, które salda należności mają charakter przejściowy (np. wypłacone wspólnikom zaliczki na zakupy), które zaś trwały (np. zaliczki pobrane na poczet udziału w zysku). Wypłaty o charakterze trwałym można przeksięgować na dzień bilansowy na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", a te o charakterze przejściowym pozostawić na koncie 24. Można też zostawić łączną wartość należności od wspólników na koncie 24. Kwestie te powinny wynikać z zasad (polityki) rachunkowości spółki jawnej.

Należy jednak pamiętać, iż niezależnie od tego czy wypłaty o charakterze trwałym zostały na dzień bilansowy przeksięgowane na konto 82, czy też nie, w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości ich kwotę ujawnia się po stronie pasywów ze znakiem minus w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)" - jako zmniejszenie kapitału własnego spółki. Przy czym w pozycji tej wykazuje się jedynie kwotę do wysokości wypracowanego zysku w danym roku.

Wspólnicy mogą jednak pobrać w ciągu roku ze spółki kwoty przewyższające zysk lub pogłębiające stratę, co spowoduje, że rzeczywisty kapitał podstawowy spółki będzie niższy od zapisanego w umowie spółki. W takim przypadku niedobór kapitału podstawowego na dzień bilansowy wykazuje się (podobnie jak niewpłacone i niewniesione wkłady) w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy". Z kolei należności o charakterze przejściowym wykazuje się w bilansie po stronie aktywów w pozycji B.II.3 lit. c), jako inne należności od pozostałych jednostek.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2019 r. można znaleźć
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2019

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki jawnej za dany rok, cały zysk brutto przeksięgowuje się w księgach rachunkowych roku następnego z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82. Następnie na podstawie uchwały wspólników o podziale zysku lub pokryciu straty dokonuje się rozliczenia wyniku finansowego. Przeznaczenie całego zysku do dyspozycji wspólników skutkuje wypłatą z zysku. Jeżeli w trakcie roku były wypłacane zaliczki na poczet zysku, to ich kwotę należy uwzględnić przy dokonaniu wypłaty.

Przykład

Rozliczenie zysku w spółce jawnej z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek
na poczet zysku w trakcie roku obrotowego

I. Założenia:

 1. Spółka jawna za 2019 r. wypracowała zysk w wysokości: 500.000 zł.
   
 2. Wspólnicy spółki zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku do wypłaty dla dwóch wspólników. W ciągu roku obrotowego spółka wypłaciła wspólnikom zaliczki na poczet udziału w zysku w wysokości: 350.000 zł, tj. po 175.000 zł dla każdego ze wspólników (saldo Wn na koncie 24).
   
 3. Wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet zysku nie przekraczają zysku za 2019 r. podlegającego wypłacie. W związku z tym, spółka wypłaciła wspólnikom na ich konta bankowe kwotę: 150.000 zł, tj. po 75.000 zł.
   
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, trwałe wypłaty, w tym wypłacone wspólnikom zaliczki na poczet zysku, pozostają na koncie 24. Z umowy spółki wynika, iż wysokość kapitału podstawowego wynosi: 60.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego spółki jawnej w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 500.000 zł 86 82
2. PK - prezentacja zysku zgodnie z uchwałą do wypłaty dla wspólników 500.000 zł 82 24
3. WB - wypłata zysku za 2019 r. wspólnikom po uwzględnieniu wypłaconych w ciągu roku zaliczek 150.000 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Rozliczenie zysku w spółce jawnej z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego

IV. Fragment bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2019 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2019 r.
(w złotych)
  Pasywa  
A. Kapitał (fundusz) własny 210.000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60.000
VI. Zysk (strata) netto 500.000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - 350.000
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.