Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022

W grudniu 2021 r. spółka utworzyła bierne rozliczenia międzyokresowe na koszty energii elektrycznej, ponieważ nie otrzymała faktury za energię. Kwota zobowiązania nie była jednostce znana. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Spółka nie jest jednostką powiązaną z dostawcą energii ani nie jest jednostką posiadającą zaangażowanie w kapitale dostawcy energii. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazać wartość dostaw niefakturowanych?

Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy, ujętych jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, spółka wykaże w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycji B.III.3 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług".

Jeżeli do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy do jednostki nie wpłynie faktura za wykonane na jej rzecz usługi (tu: faktura za dostawę energii elektrycznej), to w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka zobowiązana jest zaliczyć do kosztów danego okresu sprawozdawczego wartość wykonanych na jej rzecz usług pomimo braku faktur. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się wówczas na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" sporządzonego w oparciu o umowę o świadczenie usług. W sytuacji gdy jednostka zna kwotę zobowiązania za usługę dostawy energii, dokonuje ona zapisu w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 40-1 "Zużycie materiałów i energii" i/ lub konta zespołu 5, w korespondencji ze stroną Ma konta 30 "Rozliczenie zakupu". Saldo Ma konta 30 wykazuje się wówczas w pasywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d), jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Natomiast, jeżeli kwota zobowiązania nie jest znana (tak jak w przypadku jednostki, o której mowa w pytaniu), to oszacowaną kwotę zobowiązania wskazane jest ująć w księgach rachunkowych jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na mocy bowiem art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Do takich zdarzeń można zaliczyć m.in. zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług (tutaj: z tytułu dostaw energii elektrycznej). Co więcej, według pkt 2.3 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług, i to także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny dostawy/usługi może wymagać szacunków. Jednostka dokonuje tego zwiększając koszty działalności operacyjnej i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W księgach rachunkowych ujęcie wartości oszacowanego zobowiązania jako biernych rozliczeń międzyokresowych może odbyć się na podstawie dokumentu PK. Po otrzymaniu faktury jednostka ujmie w księgach rachunkowych ewentualne różnice między oszacowaną kwotą a kwotą wynikającą z faktury.

Ewidencja księgowa utworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
na niezafakturowane koszty energii elektrycznej

1. PK - utworzenie biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5:

- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Wartość dostaw niefakturowanych ujmuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług, bez względu na to czy zostały zaksięgowane na koncie 30 czy 64-1, w pozycji:

 • B.III.1 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług" lub
 • B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tytułu dostaw i usług", lub
 • B.III.3 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług".

Jednostka, o której mowa w pytaniu, wartość dostaw niefakturowanych ujętych na koncie 64-1 wykaże w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. d).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.