Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Koszty dostaw i usług wykonanych, lecz do dnia bilansowego ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty dostaw i usług wykonanych, lecz do dnia bilansowego niepotwierdzonych fakturą przez dostawcę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022

Niezafakturowane na koniec roku koszty spółka ujmuje w księgach rachunkowych na podstawie innych niż faktury dokumentów, tj. umów i zamówień, w ciężar odpowiednich kosztów w zespole 4 oraz 5 i drugostronnie na rozliczenie zakupu. Saldo Ma konta 30 "Rozliczenie zakupu" prezentuje w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług. W przypadku braku dokumentu kwota kosztu jest szacowana i księgowana na konto rezerw, które prezentuje w pasywach bilansu w pozostałych rezerwach. Czy taka prezentacja jest prawidłowa?

Przyjęte, lecz niezafakturowane przez dostawców do dnia bilansowego dostawy ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w pasywach bilansu jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług, bez względu na to czy zostały ujęte w księgach na koncie 30 "Rozliczenie zakupu", czy na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W praktyce często się zdarza, że do dnia bilansowego do jednostki nie wpłyną faktury kosztowe, np. za zużycie energii elektrycznej, czy wykonane usługi. Z nadrzędnych zasad rachunkowości wynika, iż w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka obowiązana jest zaliczyć do kosztów danego okresu sprawozdawczego wartość wszystkich wykonanych na jej rzecz dostaw i usług. Dlatego też jednostka zobowiązana jest do ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich dostaw i usług, w tym również tych, które nie zostały zafakturowane. Sposób ich ewidencji jest uzależniony od tego czy kwota zobowiązania z tytułu zrealizowanych, lecz niezafakturowanych dostaw i usług, jest znana jednostce, czy też nie.

Jeżeli kwota zobowiązania z tytułu wykonanych, lecz niezafakturowanych dostaw i usług jest jednostce znana (np. na podstawie zawartej umowy, złożonego zamówienia), to może ona niezafakturowaną dostawę lub usługę ująć w księgach okresu, którego dotyczy w korespondencji z kontem 30 "Rozliczenie zakupu".

Ewidencja księgowa kosztów niezafakturowanych na dzień bilansowy

1. PK - wartość wykonanej usługi (gdy wartość ta jest jednostce znana):

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" (w analityce: Dostawy niezafakturowane).

W sytuacji gdy jednostka na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie tylko nie otrzymała faktury zakupu, ale nie zna także kwoty zobowiązania (dotyczy to w zasadzie zakupu usług obcych), to może ująć w księgach rachunkowych szacunkową jego kwotę nie na koncie 30 "Rozliczenie zakupu", lecz na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Ewidencja księgowa biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących
kosztów poniesionych, lecz niezafakturowanych

1. PK - wartość poniesionego kosztu (wartość niezafakturowana, która wymaga oszacowania):

a) gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 lub tylko zespołu 5:

- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

b) gdy jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Natomiast co do sposobu prezentacji w bilansie niezafakturowanych dostaw i usług, to niezależnie od tego, czy jednostka ujmie je na koncie 30 (znane jednostce wartości dostaw niezafakturowanych), czy na koncie 64-1 (dostawy niezafakturowane wymagające oszacowania), to ich wartość prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d), jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Należy bowiem zauważyć, iż dostaw niezafakturowanych wymagających oszacowania, ujętych na koncie 64-1, nie zalicza się do rezerw. Tak wynika z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR nr 6). W pkt 2.3 tego standardu wskazano bowiem, że do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwami nie zalicza się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy. Są to w szczególności:

1) koszty wykonania jeszcze niezakończonych umów o usługi, w tym budowlane, o których mowa w KSR 3 "Niezakończone usługi budowlane",

2) zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług; zalicza się je do zobowiązań z tytułu dostaw i usług, i to także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny dostawy/usługi może wymagać szacunków.

Należy ponadto zauważyć, iż ujęcie niefakturowanych dostaw w pasywach bilansu w pozycji zobowiązań z tytułu dostaw i usług jest uzasadnione również tym, że - chociaż dostawca nie wezwał odbiorcy, na podstawie faktury, do zapłaty - umowa sprzedaży została wykonana, gdyż sprzedający wydał rzecz lub wykonał świadczenie, a kupujący przyjął rzecz lub świadczenie.

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.