Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Koszty poniesione na przełomie dwóch lat obrotowych dotyczące ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty poniesione na przełomie dwóch lat obrotowych dotyczące usługi sprzedanej w styczniu 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020

Jak należy ująć bilansowo i rozliczyć podatkowo koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez nas robotami budowlanymi? Roboty trwały od grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Opłatą za zajęcie pasa zostaliśmy obciążeni przez inwestora w lutym br., już po wystawieniu faktury za wykonane przez nas roboty. Opłata taka jest dla nas kosztem bezpośrednim, dotyczącym przychodu osiągniętego w styczniu br.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotyczące robót zakończonych i sprzedanych w styczniu 2020 r., powinny zostać rozliczone w kosztach zarówno bilansowych, jak i podatkowych w styczniu 2020 r. Będą to koszty związane bezpośrednio ze sprzedażą usługi.

Co do zasady, opłata za zajęcie pasa drogowego ma charakter zobowiązania publiczno-prawnego, do którego mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. W związku z tym, koszt oraz zobowiązanie z tytułu takiej opłaty ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub odpowiednie konto w zespole 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

W sytuacji opisanej w pytaniu poniesienie opłaty następuje na podstawie faktury wystawionej przez inwestora. Jednocześnie opłata stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodem z tytułu sprzedaży usługi budowlanej. W konsekwencji, w księgach rachunkowych opłata taka - choć dotyczy przełomu roku, tj. grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. - zostanie odniesiona w koszty 2020 r., tj. w miesiącu sprzedaży wykonanej usługi.

Zapisy księgowe dotyczące jej zaewidencjonowania mogą być następujące: Wn konto 40-3, Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" oraz Wn konto 50-3 "Koszty usług podstawowych" (w analityce: Zlecenie nr ...), Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów" oraz Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług", Ma konto 50-3.

Przykład

Jednostka świadczy usługi budowlane. W okresie od grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. wykonywała usługę, co zostało potwierdzone fakturą wystawioną 31 stycznia 2020 r. na kwotę 123.000 zł (w tym VAT 23.000 zł). Koszt zakończonej usługi wyniósł 70.000 zł. W pierwszych dniach lutego br. inwestor obciążył wykonawcę opłatą za zajęcie pasa drogowego w okresie wykonania usługi, na kwotę 8.000 zł.

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura sprzedaży:      
   a) wartość brutto: 123.000 zł 20  
   b) wartość netto: 100.000 zł   70-0
   c) VAT należny: 23.000 zł   22-2
2. Koszt sprzedanych usług: 70.000 zł 70-1 50-3
3. Ujęcie opłaty za zajęcie pasa drogowego za okres grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r.:      
   a) opłata - łączna kwota: 8.000 zł 40-3 24
   b) przeniesienie opłaty na konta zespołu 5: 8.000 zł 50-3 49
4. Podwyższenie kosztu sprzedanych usług: 8.000 zł 70-1 50-3

Księgowania:

Koszty poniesione na przełomie dwóch lat obrotowych dotyczące usługi sprzedanej w styczniu 2020 r.

Tak samo będzie przebiegało rozliczenie omawianych kosztów dla celów podatku dochodowego. Jak wynika bowiem z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zatem opłaty za zajęcie pasa drogowego, jako koszty bezpośrednio dotyczące sprzedanych pod koniec stycznia 2020 r. robót budowlanych, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów miesiąca, w którym usługa została sprzedana (tj. uzyskano z jej tytułu przychód), czyli stycznia br. Bez znaczenia dla takiego rozliczenia pozostaje fakt, że o ich wysokości wykonawca usługi dowiedział się w następnym miesiącu po wystawieniu faktury sprzedaży, tu: w lutym br.

Dodatkowo zwróćmy uwagę, że jeżeli na dzień bilansowy prace budowlane nie są zakończone i dotyczą umów budowlanych o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy, to należy ustalić roboty w toku. Sposób ich wyceny na dzień bilansowy powinien być przez jednostkę zapisany w zasadach (polityce) rachunkowości. W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wartość produkcji w toku prezentuje się w aktywach w pozycji B.I.2. "Półprodukty i produkty w toku".

Przy umowach krótkoterminowych nie ustala się na dzień bilansowy i tym samym nie ujmuje w księgach rachunkowych przychodów z wykonania niezakończonej usługi budowlanej.

Inaczej jest w przypadku usług budowlanych o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, niezakończonych na dzień bilansowy. Wówczas stosuje się regulacje zawarte w art. 34a ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika m.in., że przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu długoterminowych, niezakończonych usług budowlanych zostały określone we wspomnianym wyżej art. 34a oraz w art. 34c ustawy o rachunkowości.

Jeżeli jednak udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, można odstąpić od stosowania tych przepisów (por. art. 34d ww. ustawy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.