Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020

W 2014 r. spółka z o.o., posiadająca status jednostki mikro i sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, otrzymała pożyczkę od swojego udziałowca. Dotychczas w księgach rachunkowych nie były ujmowane żadne odsetki. Jak w takim przypadku należałoby je zaksięgować na koniec 2019 r.? Czy w łącznej kwocie za wszystkie lata? W naszej ocenie, kwota rocznych odsetek stanowiłaby kwotę istotną. Czy status jednostki mikro pozwala na wprowadzenie w tym zakresie uproszczeń?

W sytuacji, gdy na koniec kolejnych lat obrotowych nie były księgowane odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki, należy tego dokonać na dzień bilansowy 2019 r. Odsetki dotyczące lat ubiegłych, których wartość jest istotna, będą podlegały ujęciu jako rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych. Taki sposób rozliczenia dotyczy również jednostek posiadających status jednostek mikro.

Pożyczka i odsetki - ujęcie bilansowe

Co do zasady, pożyczkę otrzymaną od udziałowca wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W dacie jej wpływu na rachunek bankowy lub w dacie jej wpłaty do kasy powstaje zobowiązanie z tytułu pożyczki, podlegające ewidencji zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczka od udziałowca).

Natomiast na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli powiększone o należne odsetki (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). Obowiązek ujęcia odsetek na dzień bilansowy wynika ponadto z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli zasady memoriału, która nakazuje wykazanie w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych, przypadających na rzecz jednostki przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Naliczenia takich odsetek należy dokonać również w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie obciążył pożyczkobiorcy kwotą odsetek albo zgodnie z harmonogramem spłaty, pożyczki nie wymagają jeszcze zapłaty.

Generalnie odsetki od pożyczki dotyczące danego okresu (roku obrotowego) ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24.

Wyjątek stanowią środki finansowe (z otrzymanej pożyczki) przeznaczone na finansowanie zakupu lub budowy środka trwałego. W takim przypadku odsetki zwiększają jego wartość początkową. W konsekwencji, księguje się je za pośrednictwem konta 08 "Środki trwałe w budowie", zapisem:

      - Wn konto 08,
      - Ma konto 24.

Należy jednak pamiętać, że będzie tak jedynie do momentu oddania środka trwałego do używania. Po tej dacie odsetki należy ujmować w księgach rachunkowych jako koszty finansowe. Z obowiązku stosowania ww. zasad nie jest wyłączona jednostka mikro.

Odsetki dotyczące lat ubiegłych

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, polegającej na nieksięgowaniu w ciężar wyniku finansowego odsetek od pożyczki, koniecznym jest dokonanie stosownych korekt. W oparciu o art. 54 ustawy o rachunkowości, błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przy czym, przed ujęciem korekty w księgach, oceny wymaga, czy wpływ błędów na zatwierdzone sprawozdanie finansowe był istotny, czy też nieistotny.

Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego. Z kolei kwotę korekty spowodowanej usunięciem błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "Zysk (stratę) z lat ubiegłych".

Jeżeli zatem w ocenie jednostki nieujęcie odsetek w sprawozdaniu finansowym w sposób istotny je zniekształca, to obecnie naliczone odsetki od pożyczki, dotyczące ubiegłych okresów, należy zaksięgować, zapisem:

      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczki).

Dodajmy, że odsetki od pożyczki powinny być naliczane w wysokości określonej w zawartej między stronami umowie (między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą). Zasadniczo ich wartość powinna odpowiadać rynkowej stopie oprocentowania kredytów. W przypadku ustalenia zbyt niskiej stopy procentowej istnieje ryzyko uznania takiej umowy, przez organy podatkowe, jako świadczenia częściowo odpłatnego. Może to spowodować powstanie przychodu w podmiocie korzystającym z takiej "preferencji".

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.