Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Zajmujemy się produkcją wyrobów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu. W wyniku procesu produkcyjnego wyrobu gotowego powstają produkty uboczne (złom). Czy na 31 grudnia możemy je wycenić według ceny ewidencyjnej?

Odpady poprodukcyjne w postaci złomu i innych materiałów wycenia się w cenach sprzedaży netto, a w razie ich braku - w cenach wynikających z oszacowania wartości odpadów przydatnych do dalszego wykorzystania. Otrzymana w wyniku wyceny wartość odpadów poprodukcyjnych jest wartością, o którą dokonuje się stosownego obniżenia kosztów wytworzenia produktu właściwego otrzymanego z tego samego materiału, co odpady poprodukcyjne.

Ujęcie w księgach rachunkowych wartości odpadów następuje w zależności od przyjętego sposobu ewidencji kosztów. W przypadku gdy jednostka prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów na kontach rodzajowych zespołu 4 i równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, to ewidencja przyjęcia odpadów do magazynu następuje z zastosowaniem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Konta 79-0 i 79-1 służą do rejestracji kosztów wychodzących poza tzw. krąg kosztów i mają przede wszystkim za zadanie ułatwienie sporządzenia rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Dostarczają one informacji o kosztach działalności, które nie wpływają na wynik finansowy jednostki, a korygują wielkości poniesionych kosztów według rodzajów, do ich części stanowiącej koszty osiągnięcia przychodów.

Ewidencja księgowa przyjęcia odpadów poprodukcyjnych do magazynu

1. Wartość przyjętych odpadów z produkcji w jednostce sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat:
      - Wn konto 31-1 "Materiały" lub 33 "Towary",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności produkcyjnej"
         lub 58 "Rozliczenie kosztów działalności".
2. Wartość przyjętych odpadów z produkcji w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat:
      - Wn konto 31-1 "Materiały" lub 33 "Towary",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"
   i równocześnie:
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności produkcyjnej"
         lub 58 "Rozliczenie kosztów działalności".

Co do zasady, na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto ustalonych według stanu na ten dzień (por. art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli cena ewidencyjna ustalona na dzień przyjęcia złomu do magazynu jest niższa od ceny sprzedaży netto ustalonej na dzień bilansowy, to wartość ustalona na dzień przyjęcia będzie wartością przyjętą do bilansu. Można również zaniechać ustalania na dzień bilansowy ceny sprzedaży netto tego składnika, jeżeli do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego został on sprzedany bez straty, jak również gdy udział złomu w łącznej kwocie wartości zapasów jest nieistotny.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.