Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Inwentaryzacja  »   Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Część sald naszych zobowiązań potwierdziliśmy w ramach potwierdzeń sald otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania wobec kontrahentów, którzy nie zwrócili się do nas o potwierdzenie sald swoich należności, nie są potwierdzone, gdyż nie wysyłaliśmy prośby o potwierdzenia sald swoich zobowiązań. Jak należy udokumentować inwentaryzację niepotwierdzonych zobowiązań?

Inwentaryzację zobowiązań w świetle wymagań ustawy o rachunkowości przeprowadza się w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. W sytuacji opisanej w pytaniu, jednostka może przeprowadzoną weryfikację udokumentować np. protokołem weryfikacji. Posiadane potwierdzenia sald swoich zobowiązań jednostka wymieni wówczas w tym protokole, jako dokumenty potwierdzające realność, poprawność i wiarygodność sald.

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek inwentaryzacji rozrachunków drogą potwierdzenia sald jedynie w odniesieniu do należności od kontrahentów. Dłużnik nie ma ustawowego obowiązku występowania o potwierdzenie sald swoich zobowiązań. Bierze on jednak czynny udział w uzgadnianiu sald. Jednostka (dłużnik) wezwana do potwierdzenia salda powinna potwierdzić zgodność salda lub zgłosić swoje zastrzeżenia. W ten sposób zostanie zinwentaryzowana należność u wierzyciela oraz zobowiązanie u dłużnika.

W świetle art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, zobowiązania wobec kontrahentów jednostka inwentaryzuje drogą porównania danych ujętych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, w tym przesłanymi przez kontrahenta i weryfikacji ich wartości (tzw. metoda weryfikacji). W drodze weryfikacji przeprowadza się inwentaryzację zobowiązań publicznoprawnych, zobowiązań wobec pracowników, wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, a także inwentaryzację zobowiązań z tytułu dostaw i usług w odniesieniu do których nie otrzymano prośby o uzgodnienie salda oraz których salda zostały potwierdzone jeszcze przed dniem bilansowym, np. na 30 listopada.

W odniesieniu do metody weryfikacji termin i częstotliwość inwentaryzacji aktywów i pasywów zostaje zachowana, jeśli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego (por. art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Nieprawidłowości ujawnione w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej m.in. w drodze weryfikacji sald kont księgowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (por. art. 27 ustawy o rachunkowości).

Inwentaryzacja zobowiązań w drodze weryfikacji polega na porównaniu zapisów na kontach księgowych z dowodami księgowymi oraz porównaniu zgodności sald z treścią dowodów księgowych. Celem weryfikacji jest stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają istnienie, realność i wiarygodność określonego salda, a także poprawność jego wyceny. Z reguły inwentaryzację zobowiązań w drodze weryfikacji przeprowadza dział księgowości. Czynnościom weryfikacji towarzyszą wydruki z programu finansowo-księgowego w formie zestawień zobowiązań, zapisów na kontach kontrahentów. Fakt przeprowadzenia weryfikacji potwierdza się adnotacją na weryfikowanych kontach księgowych.

W celu udokumentowania inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości sporządza się protokół. Protokół weryfikacji można sporządzać dla pojedynczego konta, dla zespołu kont lub można sporządzić protokół zbiorczy dla wszystkich kont podlegających w jednostce inwentaryzacji metodą weryfikacji. Wzory protokołów weryfikacji sald, sposób przeprowadzania inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników powinna określać instrukcja inwentaryzacyjna.

Należy jednak podkreślić, iż z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek inwentaryzacji zobowiązań w drodze weryfikacji. By spełnić wymagania ww. ustawy, pytająca jednostka powinna ująć wszystkie salda swoich zobowiązań w protokołach weryfikacji, czyli również uzgodnione w drodze potwierdzenia sald z wierzycielem.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.