Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Inwentaryzacja  »   Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (548) z dnia 20.10.2021

Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia prawidłowości salda wykazanego w księgach rachunkowych jednostki dokonuje się w odniesieniu do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów (por. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Nie inwentaryzuje się drogą potwierdzenia salda należności spornych i wątpliwych, od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych. Należności takie jednostka inwentaryzuje drogą porównania danych ujętych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W praktyce, z prośbą o potwierdzenie salda rozrachunków występuje najczęściej wierzyciel, wysyłając do dłużnika informację o stanie należności, z kolei dłużnik potwierdza saldo bądź zgłasza zastrzeżenia, udzielając informacji, które pozycje są niezgodne. W ten sposób przeprowadzona zostaje inwentaryzacja należności u wierzyciela i jednocześnie zobowiązań u dłużnika. Jeśli jednostka posiada wobec tego samego kontrahenta zarówno należności, jak i zobowiązania, to wskazane jest wysłać potwierdzenie salda kontrahentowi, zawierające stany i jedynych, i drugich, w celu ich uzgodnienia.

Natomiast w stosunku do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, to bank występuje z prośbą o potwierdzenie salda.

W wyniku przeprowadzonego uzgodnienia stanu rozrachunków z kontrahentami mogą wystąpić różnice pomiędzy kwotami figurującymi w księgach rachunkowych jednostki a kwotami wskazanymi przez kontrahenta. Różnice te jednostka wyjaśnia, ustalając przyczyny ich powstania, sposób ich rozliczenia oraz ujmuje je (jeżeli uznaje korekty salda za zasadne), w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, którego inwentaryzacja dotyczy. W praktyce najczęstszą przyczyną niezgodności jest ujęcie faktury w księgach wierzyciela w innym okresie rozliczeniowym niż w księgach dłużnika, bądź płatność za daną fakturę następuje na koniec miesiąca, a na rachunek bankowy wierzyciela wpływa w kolejnym okresie sprawozdawczym. Salda takie, mimo "rozbieżności czasowej" uznaje się za prawidłowe (potwierdzone). Niekiedy niezgodność polega na tym, że nabywca nie dysponuje fakturą. Wtedy należy wystawić duplikat tej faktury. Inną przyczyną różnic może być ujęcie należności albo zapłaty za fakturę na niewłaściwym koncie rozrachunkowym. Taka niezgodność wymaga dokonania odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych.

Jeżeli we wskazanym przez jednostkę terminie kontrahent nie potwierdzi salda należności, a jednostka uzna, że saldo nie może być potwierdzone z przyczyn uzasadnionych, to przeprowadza inwentaryzację niepotwierdzonego salda metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości. Wynika tak z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Wskazane jest w takiej sytuacji udokumentowanie przyczyn, dla których należności zinwentaryzowano metodą weryfikacji, zamiast uzgodnienia sald. Mogą to być wysłane do kontrahenta monity, notatki z rozmów telefonicznych, e-maile. Dowody te można załączyć do protokołu z weryfikacji salda tej należności, której nie udało się zinwentaryzować przez potwierdzenie.

Jeśli u braku potwierdzenia salda leżą spory, reklamacje bądź różnego rodzaju roszczenia, to mogą one powodować uznanie należności za sporną i w konsekwencji mogą uzasadniać utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych.

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, jednostka może przeprowadzić inwentaryzację należności drogą potwierdzenia sald na dowolny dzień w okresie 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego i 15 dni następnego roku obrotowego. Potwierdzeniu poddaje się zazwyczaj stany należności ustalone w księgach rachunkowych na koniec wybranych miesięcy, na przykład na 30 listopada. Jednak uzgadniając saldo na koniec listopada trzeba pamiętać, że w bilansie wykazuje się kwotę należności na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia. W takiej sytuacji trzeba ustalić o jaką kwotę zmieniły się należności między dniem potwierdzenia salda a 31 grudnia. Obowiązek taki wynika z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w myśl którego ustalenie stanu powinno nastąpić przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Przykład

Jednostka otrzymała od kontrahenta "ABC" sp. z o.o. potwierdzenie salda swoich należności na 30 listopada 202X r. Saldo w kwocie: 2.583 zł jest zgodne i wynika z faktury 423/202X na kwotę: 1.845 zł oraz faktury 459/202X na kwotę: 738 zł.

W grudniu 202X r. jednostka otrzymała zapłatę za fakturę 423/202X w kwocie: 1.845 zł oraz sprzedała kontrahentowi "ABC" towary o wartości: 1.230 zł, udokumentowane fakturą nr 480/202X. Na 31 grudnia 202X r. jednostka ustaliła saldo należności z kontrahentem "ABC", uwzględniając operacje, które miały miejsce w okresie od 1 do 31 grudnia 202X r.:

 • stan na dzień inwentaryzacji (30.11.202X r.): 2.583 zł,
 • korekta o rozchody (in minus): - 1.845 zł,
 • korekta o przychody (in plus): + 1.230 zł,
 • stan na dzień bilansowy (31.12.202X r.): 1.968 zł.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.