Bilans 2019

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja stanów zerowych towarów
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja stanów zerowych towarów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. mam obowiązek przeprowadzenia - zgodnie z ustawą o rachunkowości - inwentaryzacji na dzień bilansowy. Zajmuję się m.in. handlem hurtowym i na koniec 2019 r. magazyn towarów był pusty (sprzedano cały zapas). Jak przeprowadzić inwentaryzację w tym pustym magazynie? Czy drukować w takim przypadku arkusze spisowe?

Każda inwentaryzacja zapasów, przeprowadzona drogą spisu z natury, powinna być odpowiednio udokumentowana, tj. w sposób przewidziany dla inwentaryzacji zapasów przyjęty w dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki.

Jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości, a więc m.in. również spółki z o.o. są zobowiązane do przeprowadzania inwentaryzacji w trybie określonym w art. 26 i 27 tej ustawy. W art. 26 ust. 1 ww. ustawa przewiduje przeprowadzenie na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji jedną z trzech metod przyporządkowanych poszczególnym składnikom aktywów i pasywów, tj. w drodze: spisu ich ilości z natury, otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń lub też drogą porównania danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (metoda weryfikacji). Dla inwentaryzacji rzeczowych aktywów obrotowych (zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów) - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 - ustawa o rachunkowości przewiduje metodę spisu ich ilości z natury.

Ustawa o rachunkowości określa metody i terminy inwentaryzacji, nie wskazując technik inwentaryzacyjnych oraz rodzaju dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Natomiast w wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości Stanowisku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (dalej: Stanowisko KSR), wskazano, zgodnie z pkt 38 tego Stanowiska, że jednostka powinna posiadać instrukcję inwentaryzacyjną, która ma stanowić pomoc w organizacji spisu i jego przebiegu, doborze właściwych, dostosowanych do warunków czynności spisowych. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. opis dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz sposób przechowywania dokumentów. Z kolei w myśl pkt 65 Stanowiska KSR, zespół spisowy ujmuje bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów, w tym szacunkowych, w arkuszach spisowych. Formularz arkusza spisowego zawiera w nagłówku co najmniej następujące dane:

 • nazwę jednostki,
   
 • numer kolejny arkusza, jeżeli nie został on z góry nadany,
   
 • identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,
   
 • datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu,
   
 • skład zespołu spisowego.

A zatem - co do zasady - inwentaryzacja zapasów towarów, wyrobów gotowych i półproduktów metodą spisu ich ilości z natury dokumentowana jest arkuszami spisowymi.

Sytuacja opisana w pytaniu, polegająca na wystąpieniu na dzień bilansowy stanu zerowego zapasów towarów powinna być również odpowiednio udokumentowana, tj. w sposób przewidziany dla inwentaryzacji zapasów, przyjęty w dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki. Oznacza to, że udokumentowanie jest wymagane niezależnie od tego, czy występują zapasy w magazynie, czy też ich stan jest zerowy. W każdym przypadku wymagany jest również podpis wszystkich członków zespołu spisowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli w spółce z o.o. dotychczas inwentaryzacja towarów była dokonywana za pomocą arkuszy spisowych, to również stan zerowy tych aktywów na dzień bilansowy powinien być dokumentowany za pomocą tych arkuszy. Dokument taki jest niezbędny w celu porównania jego treści z zapisami w księgach rachunkowych dotyczącymi wysokości salda na koncie inwentaryzowanych zapasów. Takie postępowanie jest konieczne, bowiem w myśl regulacji art. 27 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Porównanie stanu rzeczywistego zapasów (odpowiednio udokumentowane) ze stanem ewidencyjnym (zapisy w księgach rachunkowych) wskaże istnienie bądź brak różnic inwentaryzacyjnych (między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych). W przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych należy je wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.