Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Uzgodnienie na dzień bilansowy stanu ZFŚS oraz wyodrębnionego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uzgodnienie na dzień bilansowy stanu ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Dokonaliśmy na dzień bilansowy weryfikacji konta ZFŚS. Czy saldo konta 85-0 może się różnić od kwoty środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym tego funduszu?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), tak jak inne aktywa i pasywa (w tym fundusze specjalne), podlega inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego. Inwentaryzacji stanu ZFŚS dokonuje się w drodze weryfikacji salda. Stan ZFŚS zinwentaryzowany drogą weryfikacji salda konta 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" podlega następnie uzgodnieniu ze stanem środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, tj. z kontem 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS". Nie oznacza to jednak, że oba konta powinny wykazywać zawsze takie same salda. Mogą wystąpić różnice pomiędzy tymi kontami.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w odniesieniu do inwentaryzacji w drodze weryfikacji salda nie ma zastosowania zasada określona w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, według której inwentaryzację można rozpocząć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpi przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Oznacza to, że inwentaryzację ZFŚS przeprowadza się według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

W księgach rachunkowych operacje gospodarcze dotyczące ZFŚS ewidencjonowane są na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Po stronie Ma tego konta księguje się zwiększenia, zaś po stronie Wn zmniejszenia ZFŚS. Ewidencja analityczna (pomocnicza) prowadzona do tego konta powinna zapewnić ustalenie stanu ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń według źródeł pochodzenia i kierunków przeznaczenia. W trakcie weryfikacji sprawdza się w pierwszej kolejności, czy odpis na ZFŚS za bieżący rok został naliczony w prawidłowej wysokości oraz czy środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Następnie kontroluje się, czy poprawnie zostały ujęte w księgach rachunkowych odsetki od środków ZFŚS zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Należy bowiem pamiętać, iż odsetki w obu tych przypadkach ujmuje się na zwiększenie stanu ZFŚS, czyli ewidencjonuje po stronie Ma konta 85-0 (por. art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ZFŚS). Sprawdzeniu podlegają także zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS pod kątem zgodności z przepisami i regulaminem ZFŚS. Dokonując weryfikacji stanu ZFŚS, warto również sprawdzić, czy prowizje i opłaty bankowe pobrane przez bank z rachunku wyodrębnionych środków ZFŚS obciążyły koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki, tj. konto 40-2 "Usługi obce", a nie konto 85-0. Należy bowiem pamiętać, iż tych prowizji i opłat nie księguje się na zmniejszenie ZFŚS. Koszty te powinny zostać zrefundowane z rachunku bieżącego jednostki. Z inwentaryzacji w drodze weryfikacji ZFŚS sporządzany jest protokół weryfikacji. Wyszczególnia się na nim m.in. pozycje, jakie składają się na stan konta ZFŚS. Protokół ten jest podpisywany przez członków zespołu weryfikującego oraz głównego księgowego, a zatwierdzany przez kierownika jednostki.

Protokół

W kolejnym etapie uzgadnia się stan ZFŚS figurujący na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" ze stanem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS". Różnice pomiędzy kontem 85-0 a kontem 13-5/0 mogą stanowić:

a) nieprzekazane przez jednostkę na wyodrębniony rachunek bankowy środki pieniężne w wysokości odpisów na ZFŚS - co oznacza, że zapisom na koncie funduszu nie towarzyszyły wpływy na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS,

b) wartość udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚS, gdyż udzielenie pożyczki i jej zwrot nie ma wpływu na samo konto 85-0,

c) wartość bonów, prezentów jeszcze nie wydanych osobom uprawnionym; wartość bonów lub prezentów przyjętych do ewidencji do momentu ich wydania może obciążać konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika odpowiedzialnego za nabyte bony i prezenty finansowane z ZFŚS).

Inną przyczyną występowania różnic pomiędzy tymi dwoma kontami mogą być błędy księgowe lub pominięcie przeprowadzenia refundacji, czyli przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek ZFŚS lub odwrotnie.

Protokół

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.