Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020

Na potrzeby składowania materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu naszych usług posiadamy pomieszczenie gospodarcze. Czy w takim przypadku musimy przeprowadzać inwentaryzację ww. materiałów raz w roku, czy może wystarczającym będzie dokonanie spisu raz na 2 lata?

Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji materiałów zależy od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej takich zapasów, a także miejsca, w którym spisywane zapasy są przechowywane. Przeprowadzenie spisu z natury powinno nastąpić w dowolnym terminie ustalonym w trakcie 3 ostatnich miesięcy roku obrotowego nie później niż do 15 dnia następnego roku. W przypadku odpisywania wartości materiałów w koszty na dzień ich zakupu spisu dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego. Natomiast w przypadku przechowywania materiałów w pomieszczeniach uznanych za strzeżone składowiska oraz objęcia ich ewidencją ilościowo-wartościową, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli spis taki przeprowadzono raz w ciągu 2 lat.

Co do zasady, wyrażonej w art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają inwentaryzację m.in. rzeczowych składników aktywów obrotowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W myśl art. 26 ust. 3 ww. ustawy, termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ww. ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację m.in. materiałów (z wyłączeniem materiałów, których wartość podlega odpisaniu w koszty w dniu ich zakupu, a spisu z natury dokonuje się na dzień bilansowy):

 • rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
   
 • znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat.

Ustawa o rachunkowości nie określa, co należy rozumieć przez składowisko strzeżone. Jednostki mogą jednak w tym zakresie posiłkować się definicją składowiska strzeżonego zawartą w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). Zgodnie z pkt 8 lit. o) Stanowiska, przez składowisko strzeżone należy rozumieć dozorowane w sposób ciągły, zamknięte (zabezpieczone) miejsce przechowywania (składowania, magazynowania) zapasów, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione (postronne).

Przepisy prawne Treść stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji dostępna jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Tak więc w przypadku określonym w pytaniu, jeżeli pomieszczenie gospodarcze (magazyn materiałów) spełnia wymagania do uznania go za składowisko strzeżone oraz jednostka obejmuje zapasy materiałów ewidencją ilościowo-wartościową, to ustawowy termin inwentaryzacji zostanie zachowany, jeżeli spis z natury zostanie przeprowadzony raz w ciągu 2 lat.

Jeżeli jednak jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej zapasów materiałów ilościowo-wartościowo lub pomieszczenia magazynowe nie spełniają wymogów składowiska strzeżonego, to inwentaryzacja zapasów powinna być przeprowadzana co roku w dowolnym terminie 3 ostatnich miesięcy, nie później niż do 15 dnia następnego roku obrotowego.

Natomiast jeżeli jednostka na podstawie uproszczenia zawartego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości odpisuje zakupione materiały w koszty bezpośrednio po ich zakupie, to ich inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Dodajmy, że ze względu na wymogi podatkowe, w takim przypadku (tj. stosowania art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) inwentaryzacja musi być przeprowadzana z częstotliwością zapewniającą poprawne ustalenie zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek stanowią jednostki opłacające zaliczki uproszczone, czyli ustalone na podstawie dochodów uzyskanych w latach wcześniejszych. W takim przypadku przyjmuje się za wystarczające zinwentaryzowanie materiałów na ostatni dzień roku obrotowego.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.