Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020

Na potrzeby składowania materiałów wykorzystywanych przy świadczeniu naszych usług posiadamy pomieszczenie gospodarcze. Czy w takim przypadku musimy przeprowadzać inwentaryzację ww. materiałów raz w roku, czy może wystarczającym będzie dokonanie spisu raz na 2 lata?

Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji materiałów zależy od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej takich zapasów, a także miejsca, w którym spisywane zapasy są przechowywane. Przeprowadzenie spisu z natury powinno nastąpić w dowolnym terminie ustalonym w trakcie 3 ostatnich miesięcy roku obrotowego nie później niż do 15 dnia następnego roku. W przypadku odpisywania wartości materiałów w koszty na dzień ich zakupu spisu dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego. Natomiast w przypadku przechowywania materiałów w pomieszczeniach uznanych za strzeżone składowiska oraz objęcia ich ewidencją ilościowo-wartościową, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli spis taki przeprowadzono raz w ciągu 2 lat.

Co do zasady, wyrażonej w art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają inwentaryzację m.in. rzeczowych składników aktywów obrotowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

W myśl art. 26 ust. 3 ww. ustawy, termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ww. ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację m.in. materiałów (z wyłączeniem materiałów, których wartość podlega odpisaniu w koszty w dniu ich zakupu, a spisu z natury dokonuje się na dzień bilansowy):

 • rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
   
 • znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat.

Ustawa o rachunkowości nie określa, co należy rozumieć przez składowisko strzeżone. Jednostki mogą jednak w tym zakresie posiłkować się definicją składowiska strzeżonego zawartą w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). Zgodnie z pkt 8 lit. o) Stanowiska, przez składowisko strzeżone należy rozumieć dozorowane w sposób ciągły, zamknięte (zabezpieczone) miejsce przechowywania (składowania, magazynowania) zapasów, do którego nie mają dostępu osoby nieuprawnione (postronne).

Przepisy prawne Treść stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji dostępna jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Tak więc w przypadku określonym w pytaniu, jeżeli pomieszczenie gospodarcze (magazyn materiałów) spełnia wymagania do uznania go za składowisko strzeżone oraz jednostka obejmuje zapasy materiałów ewidencją ilościowo-wartościową, to ustawowy termin inwentaryzacji zostanie zachowany, jeżeli spis z natury zostanie przeprowadzony raz w ciągu 2 lat.

Jeżeli jednak jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej zapasów materiałów ilościowo-wartościowo lub pomieszczenia magazynowe nie spełniają wymogów składowiska strzeżonego, to inwentaryzacja zapasów powinna być przeprowadzana co roku w dowolnym terminie 3 ostatnich miesięcy, nie później niż do 15 dnia następnego roku obrotowego.

Natomiast jeżeli jednostka na podstawie uproszczenia zawartego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości odpisuje zakupione materiały w koszty bezpośrednio po ich zakupie, to ich inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Dodajmy, że ze względu na wymogi podatkowe, w takim przypadku (tj. stosowania art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) inwentaryzacja musi być przeprowadzana z częstotliwością zapewniającą poprawne ustalenie zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek stanowią jednostki opłacające zaliczki uproszczone, czyli ustalone na podstawie dochodów uzyskanych w latach wcześniejszych. W takim przypadku przyjmuje się za wystarczające zinwentaryzowanie materiałów na ostatni dzień roku obrotowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.