Bilans 2019

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Sposób ustalania różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób ustalania różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (500) z dnia 20.10.2019
Rozliczenie spisu z natury obejmuje następujące czynności:
   - wycenę poszczególnych składników aktywów objętych spisem z natury,
   - porównanie wyników spisu z danymi bieżącej ewidencji księgowej i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
   - wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i zaproponowanie sposobu ich rozliczenia,
   - dokonanie księgowań doprowadzających stany księgowe do stanów rzeczywistych, wynikających ze spisu z natury.

Wyceny ilościowych stanów składników aktywów ustalonych drogą spisu z natury na podstawie sprawdzonych arkuszy spisowych przekazanych przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej dokonuje księgowy. Wyjątek stanowią tu arkusze spisu towarów i opakowań w punktach sprzedaży detalicznej, gdyż wycenia je zespół spisowy. Wycena spisu może następować na arkuszach spisowych (co ma miejsce najczęściej w odniesieniu do zapasów objętych ewidencją wartościową lub nieobjętych ewidencją księgową) lub na zestawieniach zbiorczych (co dotyczy najczęściej zapasów objętych bieżącą ewidencją ilościową lub ilościowo-wartościową). Księgowy porównuje stany wykazane w arkuszach spisowych lub zestawieniach zbiorczych wynikające ze spisu z natury ze stanami z ewidencji księgowej przeniesionymi do arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych. Sposób porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej zależy od przyjętej przez jednostkę metody ewidencji (por. pkt 87 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). Różnice inwentaryzacyjne pogrupowane według rodzajów składników aktywów oraz osób za nie odpowiedzialnych księgowy przenosi z arkuszy spisowych bądź zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych (niedobory, nadwyżki) i zestawienia różnic jakościowych. Sprawdzone i kompletne zestawienia przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu określenia przyczyn powstania różnic i zaproponowania kierownikowi jednostki sposobu ich rozliczenia.

Do tego czasu, różnice inwentaryzacyjne wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej pozostają w księgach rachunkowych na koncie 24-1 "Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek".

Ewidencja księgowa ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic do czasu ich rozliczenia

1. Niedobory i szkody:
     - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
     - Ma odpowiednie konto składnika majątku.
2. Nadwyżki:
     - Wn odpowiednie konto składnika majątku,
     - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych dokonuje komisja inwentaryzacyjna. W tym celu komisja może m.in. przeprowadzać rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zapasy, uzyskiwać od tych osób pisemne wyjaśnienia przyczyn różnicy, zbierać od innych pracowników dodatkowe informacje o przyczynach różnic, korzystać z danych zawartych w dowodach źródłowych oraz ewidencji księgowej. W razie trudności ustalenia przyczyn powstania różnic komisja inwentaryzacyjna może również zadecydować o ponownym przeprowadzeniu określonego fragmentu spisu bądź powtórzeniu go na danym polu w całości.

W oparciu o zebraną dokumentację komisja inwentaryzacyjna, odrębnie dla każdej pozycji różnic, ustala przyczynę jej powstania i proponuje odpowiedni sposób jej rozliczenia. Wynik rozpatrzenia każdej różnicy komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Protokół zawiera wnioski co do sposobu rozliczenia różnic wraz z ich uzasadnieniem. Następnie protokół przekazywany jest kierownikowi jednostki (por. pkt 97 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy dokonuje rozliczenia różnic. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych powinno nastąpić pod datą spisu, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury (por. pkt 109 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

Ewidencja księgowa rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

1. Nadwyżki:
    a) nadwyżki rzeczywiste, których przyczyn powstania nie ustalono:
         - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
         - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
    b) kompensata nadwyżek z niedoborem:
         - Wn konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".
2. Niedobory:
    a) niedobór uznany za niezawiniony, w tym powstały w wyniku zdarzenia losowego:
         - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    b) ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów:
         - Wn konto zespołu 4 lub 5 albo konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów" lub
           73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    c) niedobór zawiniony - w sytuacji gdy pracownik wyraził pisemną zgodę na zwrot równowartości niedoboru:
         - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód",
    d) niedobór zawiniony - w sytuacji gdy pracownik odmawia pokrycia niedoboru i skierowano sprawę
        na drogę sądową:
         - Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
         - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów i szkód".

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.