Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (500) z dnia 20.10.2019

Jak często należy przeprowadzać spis z natury materiałów, które odpisywane są w ciężar kosztów w momencie zakupu?

Spis z natury zapasów materiałów nieobjętych bieżącą ewidencja księgową, odpisywanych w ciężar kosztów w momencie zakupu, przeprowadza się obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego. Dla celów podatkowych inwentaryzacja w drodze spisu z natury takich materiałów raz na koniec roku obrotowego może być jednak niewystarczająca.

Ustawa o rachunkowości w art. 17 ust. 2 pkt 4 stanowi, iż kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu. Przyjęcie w jednostce tej zasady w odniesieniu do materiałów oznacza, że nie podlegają one bieżącej ewidencji bilansowej na koncie 31-1 "Materiały", lecz są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu.

Ewidencja księgowa materiałów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu
w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

1. Zakup materiałów na podstawie faktury (dla uproszczenia pominięto VAT):
    a) obciążenie kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
         - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
    b) obciążenie kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto zespołu 5,
         - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Odpisywanie wartości materiałów w koszty w momencie zakupu połączone jest z okresowym ustalaniem stanu materiałów, ich wyceną i korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują częstotliwości przeprowadzania korekty kosztów. Wskazują jedynie na datę graniczną, tj. nie później niż na dzień bilansowy. W praktyce jednostki mogą przyjąć zasadę korekty kosztów raz na rok, raz na kwartał lub co miesiąc. Przy czym powołany art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości nie zobowiązuje jednostki do wyceny zapasów w ciągu roku na podstawie spisu z natury. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, podstawą korekty kosztów w ciągu roku obrotowego może być ewidencja ilościowa materiałów, jeśli tylko jest wiarygodna, prowadzona w sposób ciągły i sprawdzalny. Niemniej jednak, na dzień bilansowy ustalenie stanu zapasów materiałów powinno odbywać się zawsze na podstawie przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na ostatni dzień roku obrotowego materiałów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową potwierdza pkt 14 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów.

Ustalony zapas materiałów wycenia się zazwyczaj przyjmując ceny zakupu lub nabycia z zastosowaniem metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO), tj. ceny z ostatnich faktur. (por. pkt 85 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). Odnoszenie bilansu otwarcia (BO) zapasów materiałów w całości w koszty na dzień otwarcia ksiąg kolejnego roku obrotowego powoduje, iż saldo na koncie 31-1 "Materiały" występuje tylko na dzień bilansowy.

Ewidencja księgowa korekty kosztów o wartość niezużytych materiałów
w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

1. PK - korekta kosztów o wartość stanu materiałów na koniec okresu sprawozdawczego:
    a) korekta kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 31-1 "Materiały",
         - Ma konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
    b) korekta kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
         - Ma konto zespołu 5.
2. PK - przeksięgowanie w ciężar kosztów zapasu materiałów na początek kolejnego okresu sprawozdawczego:
    a) obciążenie kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
         - Ma konto 31-1 "Materiały",
    b) obciążenie kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto zespołu 5,
         - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Alternatywnym rozwiązaniem, do przedstawionego wcześniej, jest pozostawienie wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koncie 31-1 i korekta kosztów na koniec następnego okresu sprawozdawczego o zmianę stanu (wartości) zapasu materiałów w stosunku do ich stanu z końca okresu poprzedzającego.

Zwracamy uwagę, że dla celów podatkowych sporządzanie spisu z natury zapasów materiałów, z zastosowaniem zasad, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, dopiero na koniec roku i skorygowanie wtedy kosztów o wartość tego spisu, może być niewystarczające. Organy podatkowe prezentują stanowisko, iż podatnicy, odpisujący materiały bezpośrednio w koszty na dzień ich zakupu, powinni sporządzać inwentaryzację tych materiałów na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który ustalana jest zaliczka na podatek dochodowy (odpowiednio na koniec miesiąca, kwartału). Z możliwości korygowania kosztów o wartość niezużytych materiałów raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego mogą skorzystać jedynie jednostki opłacające zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB3.4510.1098.2016.1.MS oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2018 r., nr S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW wydanej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1075/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 15 czerwca 2018 r.), oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 715/16.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.