Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Spis z natury zapasów sypkich
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spis z natury zapasów sypkich

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (500) z dnia 20.10.2019

Jesteśmy przedsiębiorstwem branży rolno-spożywczej. Zajmujemy się sprzedażą różnego rodzaju ziaren, które przechowujemy w silosach. W jaki sposób przeprowadzić spis z natury zapasów sypkich?

Spis z natury jest jedną z metod przeprowadzenia inwentaryzacji, która polega na ustaleniu stanu danego składnika aktywów poprzez jego zważenie, pomiar lub przeliczenie, oraz dokonaniu oględzin w celu stwierdzenia jego jakości i przydatności (np. uszkodzenie czy zepsucie). Spis z natury przeprowadzają zespoły spisowe powoływane na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

W sytuacji gdy pomiar stanu zapasów drogą przeliczenia, zważenia lub ustalenia objętości jest niewykonalny, nieopłacalny lub uciążliwy (przesypywanie, przeważanie, przetransportowanie), a zarazem obarczony błędem (ponieważ zapasy są przechowywane na otwartym terenie, materiały sypkie mogą zmieniać swoje rozmiary w zależności od okresu ich składowania, warunków atmosferycznych), stosuje się pomiar szacunkowy. Wskazówki jak dokonać pomiaru szacunkowego zapasów sypkich zawiera stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów w pkt 53-56.

Pomiar szacunkowy polega na ustaleniu ilości (sztuki, długość, powierzchnia), wagi lub objętości spisywanych z natury składników zapasów z zastosowaniem właściwych w danych okolicznościach szacunków, w tym obliczeń technicznych, uwzględniających fizykochemiczne właściwości stanowiących przedmiot pomiaru składników. Pomiar taki jest stosowany, jeżeli właściwy, dokładny pomiar jest niewykonalny i/lub ekonomicznie nieuzasadniony. Pomiar szacunkowy jest wykonywany przez odpowiednich specjalistów. Stosuje się go w szczególności do ustalenia zapasów składowanych w hałdach lub stertach na otwartym terenie (węgiel, piasek itp.), w dużych zbiornikach, np. w silosach (cement, ziarno itp.) czy cysternach (paliwa płynne, oleje itp.). Dokonując pomiaru szacunkowego wyznacza się dopuszczalną niedokładność pomiaru.

W zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji lub instrukcji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki określa:

 • asortymenty zapasów, których stan ustala się drogą pomiaru szacunkowego,
   
 • akceptowany, w związku z niedokładnością techniki szacowania, przedział różnicy między stanem ustalonym drogą pomiaru szacunkowego a stanem ewidencyjnym; jeżeli różnica stanów mieści się w akceptowanym przedziale, za stan rzeczywisty uznaje się stan ewidencyjny.

Wyniki spisu składnika zapasów drogą pomiaru szacunkowego wpisuje się do arkusza spisowego na zasadach ogólnych. Do arkusza dołącza się protokół pomiaru, w którym podaje się dane stanowiące podstawę szacunku (rodzaj bryły, jej wymiary, ciężar właściwy składnika zapasów, jego waga). Protokół podpisuje zespół spisowy i ewentualnie kontroler spisowy.


Przykład

I. Założenia:

 1. Przedsiębiorstwo z branży rolno-spożywczej przechowuje ziarna jęczmienia i owsa w silosach wewnątrz wyskalowanych, o kształcie walca. Wymiary silosów są jednakowe i wynoszą: 4 m (średnica), 8,5 m (wysokość).
   
 2. Ciężar 1 m3 ziaren, w zależności od wilgotności, wynosi dla jęczmienia: 480-680 kg, a dla owsa: 300-550 kg. Uwzględniając stopień wilgotności ziarna, przyjęto do przeliczeń wagowych ciężar jęczmienia: 640 kg/m3 oraz owsa: 450 kg/m3.
   
 3. Podczas spisu z natury ziarna przechowywanego w silosach, jednostka oceniła górną powierzchnię zapasów w silosie pod kątem nierówności powierzchni - duże zagłębienia zostały wyrównywane przez nadmuch powietrza. Spółka ustaliła górną powierzchnię ziarna na podstawie podziałek znajdujących się w skali zamieszczonej na wewnętrznej ścianie zbiornika. W arkuszu spisowym zapisano poziom wypełnienia silosu w metrach z zaokrągleniem do: 0,1 m. Poziom wypełnienia silosu jęczmieniem wynosi: 6 m, a owsem: 4 m.
   
 4. Przeliczenia stanu ziarna na tony jednostka dokonała za pomocą wzoru matematycznego na objętość walca: V = πr2h, gdzie r to promień podstawy, a h to wysokość walca.

II. Obliczenia:

Przeliczenie zapasów ziarna podlegających spisowi może przebiegać następująco:

Jęczmień Owies
Objętość
V = πr2h
V = 3,14 × 22 (promień silosu w metrach) × 6 (spisana wysokość w metrach) = 75,36 m3
V = πr2h
V = 3,14 × 22 (promień silosu w metrach) × 4 (spisana wysokość w metrach) = 50,24 m3
Waga
75,36 m3 × 640 kg/m3 = 48.230,40 kg = 48,230 t 50,24 m3 × 450 kg/m3 = 22.608 kg = 22,608 t

Należy pamiętać, że uzyskane wyniki są wielkościami przybliżonymi ze względu na to, że nie jest możliwe uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni silosu, pomiar poziomu ziarna następuje z dokładnością 0,1 m, a stopień wilgotności ziarna został przyjęty na podstawie subiektywnej oceny.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.