Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Obowiązkiem jednostki jest przedstawić w rocznym sprawozdaniu finansowym obraz sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny (por. art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Źródłem rzetelnie sporządzonego sprawozdania finansowego są prawidłowo prowadzone i zamknięte księgi rachunkowe.

art. 13 ust. 1 ww. ustawy wynika, że księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Składają się na nie: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Księgi rachunkowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ustawy o rachunkowości, czyli rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na dokonywaniu w księgach rachunkowych w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie dowodów księgowych, zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym oraz ich grupowanie i uzgadnianie. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Dowody księgowe przed zakwalifikowaniem do ujęcia w księgach rachunkowych podlegają kontroli merytorycznej, formalnoprawnej i rachunkowej. Daje to pewność, że ujęte w księgach dokumenty spełniają wymagania ustawy, tj. są rzetelne, kompletne i wolne od błędów rachunkowych (por. art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonywane z uwzględnieniem zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów określonych w art. 6 ww. ustawy. Oznacza to, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Natomiast w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostka zobowiązana jest przeprowadzić szereg czynności, w tym przede wszystkim:

 • zweryfikować poprawność i kompletność zapisów ksiąg rachunkowych poprzez m.in.: sprawdzenie i wyjaśnienie przyczyn powstania dostaw w drodze oraz dostaw niefakturowanych, kontrolę i korektę sald kont ksiąg pomocniczych budzących wątpliwości, np. saldo kredytowe (Ma) na kontach rozrachunków z odbiorcami, saldo debetowe (Wn) na kontach rozrachunków z dostawcami, ujęcie zdarzeń jakie miały miejsce w zamykanym roku obrotowym, lecz udokumentowane dowodami jakie napływają na początku następnego roku obrotowego, dokonanie korekty błędów jakie wykryto w zapisach księgowych, zweryfikowanie, czy naliczono wszystkie wynikające z przepisów prawa lub zawartych umów koszty dotyczące zamykanego roku obrotowego, np. odsetki od zobowiązań, wpłaty na PFRON, odpisy ZFŚS, opłaty w tym za środowisko itp.,
   
 • przeprowadzić inwentaryzację posiadanych aktywów i pasywów, tj. porównanie stanów wynikających z kont księgowych ze stanem ustalonym w toku inwentaryzacji (w drodze spisu z natury, weryfikacji, potwierdzenia sald), wyprowadzenie różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienie ich przyczyn i rozliczenie w księgach rachunkowych zamykanego roku obrotowego,
   
 • przeprowadzić wycenę bilansową aktywów i pasywów z zachowaniem zasady ostrożności, w tym m.in. zweryfikować przydatność gospodarczą aktywów i pasywów oraz w miarę potrzeby zaktualizować ich wartości, po której mają być wykazane na koniec roku obrotowego na kontach w księgach rachunkowych i w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz odnieść wyniki tej weryfikacji (różnic) na wynik finansowy jednostki,
   
 • sprawdzić zgodność wewnętrzną ksiąg rachunkowych poprzez sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Na dzień kończący rok obrotowy jednostka zobowiązana jest sporządzić zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych (por. art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Stan wynikający z wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych jest podstawą do przygotowania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z obowiązku wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz sporządzenia zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych powinna wywiązać się do 31 marca 2021 r.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Z kolei zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej należy sporządzić za rok obrotowy, nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym. W jednostce, której rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald za 2020 r. upłynie 26 marca 2021 r. (por. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności składających się na weryfikację poprawności formalnej i merytorycznej danych finansowych zawartych w księgach rachunkowych, czyli tzw. prac bilansowych, jednostka dokonuje wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządza sprawozdanie finansowe.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.