Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Lista kontrolna czynności związanych z przekazaniem sprawozdania finansowego do Szefa ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Lista kontrolna czynności związanych z przekazaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS - checklista

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe) jako osoba fizyczna. Czy jestem zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego w formie ustrukturyzowanej? W jakim terminie i do jakiego organu należy wysłać to sprawozdanie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości (por. art. 45 ust. 5 updof). Warto dodać, że jeśli osoba fizyczna złożyła roczne sprawozdanie finansowe do Szefa KAS przed jego zatwierdzeniem, to późniejszy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie zobowiązuje do jego ponownego złożenia.

Podatnicy podatku PIT muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej, czyli w strukturze logicznej i formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD i przekazać go do Szefa KAS do 30 kwietnia 2019 r.

MFPrzypominamy, iż powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie firm osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 lutego 2019 r. będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, że spółki niebędące osobami prawnymi (w tym spółki osobowe prawa handlowego oraz spółka cywilna) ani ich wspólnicy nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS, o którym mowa w art. 45 ust. 5 updof.

Przykładowa lista kontrolna prac związanych z przygotowaniem i wysyłką
sprawozdania finansowego do Szefa KAS

Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI DATA
1. Czy sprawozdanie finansowe sporządzono w wersji elektronicznej?    
2. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP (czyli w formie ustrukturyzowanej w formacie XML)?    
3. Czy wprowadzenie do sprawozdania ma formę ustrukturyzowaną?    
4. Czy bilans ma formę ustrukturyzowaną?    
5. Czy rachunek zysków i strat ma formę ustrukturyzowaną?    
6. Czy rachunek przepływów pieniężnych ma formę ustrukturyzowaną?    
7. Czy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ma formę ustrukturyzowaną?    
8. Czy dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone w postaci elektronicznej?    
9. Czy kierownik jednostki posiada e-podpis (tzn. kwalifikowany podpis elektroniczny - płatny lub podpis zaufany - bezpłatny)?    
10. Czy osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych posiada e-podpis?    
11. Czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane e-podpisem przez kierownika jednostki - właściciela firmy?    
12. Czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane e-podpisem przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych?    
13. Czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane wraz z podaniem daty podpisu?    
14. Czy w przypadku odmówienia złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym przez osoby do tego zobowiązane, sporządzono pisemne uzasadnienie o odmowie tego podpisu?    
15. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone do końca marca 2019 r.?    
16. Czy sprawozdanie finansowe zostało przekazane do 30 kwietnia 2019 r. Szefowi KAS?    
17. Czy sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do 30 czerwca 2019 r.?    
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.