Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   W jakim formacie należy sporządzić informację dodatkową oraz sprawozdanie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

W jakim formacie należy sporządzić informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Ministerstwo Finansów nie opublikowało odrębnej struktury logicznej dla sprawozdania z działalności, a w przypadku informacji dodatkowej ustrukturyzowane zostały tylko jej nieliczne elementy wymagane ustawą o rachunkowości. Czy w związku z tym istnieje możliwość sporządzenia tych dokumentów np. w formacie PDF lub innym wybranym przez jednostkę będącą spółką z o.o.?

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności należy obecnie sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzone w formacie XML udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie z działalności nie musi mieć formy ustrukturyzowanej. Z kolei w odniesieniu do informacji dodatkowej, która stanowi element sprawozdania finansowego, ustrukturyzowaną formę powinna mieć tylko jej część, tzn. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz punkt dodatkowych informacji i objaśnień dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Z kolei pozostałe elementy informacji dodatkowej oraz sprawozdanie z działalności mogą być załączone do sprawozdania w postaci plików .pdf lub innych (np. .doc, .odt, .jpg, .xls, .rft).

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (por. art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości).

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów (por. art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości). W przypadku spółki z o.o. obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności wynika z art. 49 ust. 1 tej ustawy.

W świetle art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, który wszedł w życie z 1 października 2018 r., sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przy czym, jak zaznacza się w 45 ust. 1g ww. ustawy, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. należy więc sporządzić w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Innymi słowy sprawozdanie spółki powinno być sporządzone w formacie XML udostępnionym w BIP oraz podpisane elektronicznie. Dotyczy to wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych (jeżeli jednostka sporządza te elementy sprawozdania).

Wideopomocniki Więcej na temat e-sprawozdań
według ustawy o rachunkowości
można dowiedzieć się z wideoporady na
www.wideoporadniki.gofin.pl

Z kolei dodatkowe informacje i objaśnienia, ze względu na ich specyfikę nie zostały ustrukturyzowane. Wyjątek stanowi tu jeden punkt tej informacji dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, który należy sporządzić w formacie XML udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe elementy dodatkowych informacji i objaśnień jednostka sporządza w postaci elektronicznej, przy czym nie musi to być format XML ogłoszony w BIP.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie: "W jakiej formie sporządzić »Dodatkowe informacje i objaśnienia« w sprawozdaniu finansowym zgodnym ze strukturami logicznymi?" W treści odpowiedzi MF wyjaśniło: "W opublikowanych strukturach logicznych element »Dodatkowe informacje i objaśnienia«, z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc, .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie »Opis«."

Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, do rocznego sprawozdania finansowego spółka z o.o. dołącza sprawozdanie z działalności. Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości, w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oznacza to, że sprawozdanie z działalności jednostka sporządza w sposób elektroniczny (ale nie musi to być format XML udostępniony w BIP).

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej www.ms.gov.pl w informacjach zawartych w zakładce Rejestry i Ewidencje/Krajowy Rejestr Sądowy, dokumenty, które muszą być sporządzone w postaci elektronicznej powinny być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dokumentami, które muszą być podpisane elektronicznie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i załączone do zgłoszenia w systemie RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) są między innymi sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności.

Natomiast z treści struktur logicznych umieszczonych przez Ministerstwo Finansów (StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd) wynika, że typ pliku wykorzystywany do przekazywania załączników do sprawozdania, np. sprawozdania z audytu lub not dodatkowych, to plik w postaci .pdf.

Co istotne, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty. Do sprawozdania finansowego mogą być dołączone skany tych dokumentów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.