Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską, jeśli nie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską, jeśli nie wystąpi obowiązek poddania sprawozdania badaniu?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018

Spółka w 2017 r. zawarła z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego na lata 2017-2018. Jednak według prognoz sprawozdanie finansowe spółki za 2018 r. nie będzie podlegało obowiązkowemu badaniu. Czy w takiej sytuacji jest ona zobowiązana kontynuować zawartą umowę o badanie za 2018 r.?

Spółka ma prawo do rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego w przypadku, gdy zaprzestała spełniać warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości do poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez firmę audytorską.

W świetle art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, obowiązek zawarcia pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata dotyczy badań ustawowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. takich badań, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa UE i dotyczy rocznych sprawozdań finansowych. Zatem wymóg zawarcia z firmą audytorską umów dwuletnich nie ma zastosowania do badań dobrowolnych, innych niż badania ustawowe.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego (zarówno to ustawowe, jak i dobrowolne) może zostać rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy (por. art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Ustawodawca wskazał, że za uzasadnioną podstawę rozwiązania takiej umowy należy uznać w szczególności:

 • wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
   
 • niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
   
 • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Poza wyżej wymienionym katalogiem zdarzeń stanowiących przyczynę rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego, który jest katalogiem otwartym, mogą zaistnieć inne przesłanki uprawniające do rozwiązania tej umowy przez firmę audytorską lub jednostkę badaną. Ocena stanu faktycznego i podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie kontynuacji współpracy w zakresie badania jej sprawozdania finansowego możliwa jest wyłącznie po przeanalizowaniu całokształtu stanu faktycznego, w tym w szczególności postanowień umownych. Należy zauważyć, iż przepisy art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości nie wprowadzają obowiązku rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego w przypadku zaistnienia określonych przesłanek do jej rozwiązania, a jedynie wskazują, że istnieje taka możliwość w pewnych sytuacjach wskazanych w ww. przepisie.

Na marginesie należy wskazać, że różnice poglądów pomiędzy biegłym rewidentem a kierownictwem jednostki badanej w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy do rozwiązania umowy o badanie (por. art. 66 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Ewentualne rozbieżności zdań pomiędzy kierownikiem jednostki a biegłym rewidentem powinny zostać odzwierciedlone w sprawozdaniu z badania.

W przypadku rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego zarówno jednostka badana, jak i firma audytorska powinny poinformować o tym fakcie Krajową Radę Biegłych Rewidentów, podając stosowne wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy. Jeśli spółka, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jest jednostką zainteresowania publicznego, to należy zawiadomić również Komisję Nadzoru Finansowego.

Formularz informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów www.pibr.org.pl w zakładce Informacje dla firm audytorskich/Formularze dla firm.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.