Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w rachunku zysków i strat ujemnego salda konta kosztów ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w rachunku zysków i strat ujemnego salda konta kosztów finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018

Dokonaliśmy storna wyceny bilansowej odsetek od pożyczki. Na koncie kosztów finansowych powstała ujemna wartość. Czy w rachunku zysków i strat należy ją wykazać w kosztach finansowych w pozycji H.IV. "Inne"?

Jeżeli na dzień bilansowy konto 75-1 "Koszty finansowe" (w analityce: Odsetki) będzie wykazywało saldo ujemne, to wykazuje się je w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości po stronie przychodów finansowych w pozycji J.II. "Odsetki" (wariant kalkulacyjny) lub G.II. "Odsetki" (wariant porównawczy) - z wyszczególnieniem odsetek od jednostek powiązanych.

Zobowiązania z tytułu pożyczki wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z odsetkami dotyczącymi danego roku obrotowego, które nie zostały zapłacone do dnia bilansowego. Odsetki od zaciągniętych pożyczek ujmuje się bowiem w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zobowiązuje ona jednostkę do ujęcia wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że w księgach rachunkowych pożyczkobiorcy ujmuje się wszystkie odsetki dotyczące danego roku obrotowego, czyli także te jeszcze niezapłacone na dzień bilansowy, których termin zapłaty już upłynął, albo jeszcze nie zapadł.

Uwaga: Odsetki od otrzymanych pożyczek naliczone i należne za dany rok obrotowy powinny być zarachowane w księgach rachunkowych (jeżeli nie zostały jeszcze zapłacone) nie później niż na dzień bilansowy.

Sposób ewidencji odsetek od pożyczki uzależniony jest od celu, na jaki wykorzystano tę pożyczkę. W sytuacji gdy środki finansowe pozyskane w ramach pożyczki przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności jednostki, odsetki odnosi się w ciężar kosztów finansowych (konto 75-1). Jeżeli natomiast z pozyskanych środków sfinansowano budowę lub zakup środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej), to odsetki od pożyczki zwiększą wartość początkową tego składnika majątku (konto 01, 08 lub 02). Należy jednak pamiętać, że odsetki powiększają wartość środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) jedynie do momentu oddania go do używania, potem ujmowane są w księgach rachunkowych jako koszty finansowe.

Uwaga: W rachunku zysków i strat prezentuje się odsetki od pożyczki wyłącznie wtedy, gdy zostały odniesione w ciężar kosztów finansowych (konto 75-1).

Wszystkie dotyczące danego roku obrotowego odsetki od zaciągniętej pożyczki (zarówno ustalone i zapłacone w tym samym roku, którego dotyczą, jak i należne bądź wymagające zapłaty), ujmowane na koncie 75-1 "Koszty finansowe" (w analityce: Odsetki) są wykazywane w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako koszty finansowe, w pozycji K.I. "Odsetki" (wariant kalkulacyjny) lub H.I. "Odsetki" (wariant porównawczy) - z wyszczególnieniem odsetek dla jednostek powiązanych. W pozycji "Odsetki" uwzględnia się, jako zmniejszenie, storno odsetek z wyceny bilansowej.

Jak wynika z pytania, jednostka naliczyła na dzień bilansowy kończący 2017 r. odsetki od otrzymanej pożyczki i odniosła je w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" (w analityce: Odsetki). W 2018 r. dokonała storna tych odsetek i na koncie 75-1 "Koszty finansowe" (w analityce: Odsetki) powstało saldo ujemne. W takim przypadku saldo to prezentuje się w rachunku zysków i strat, jako przychody finansowe, w pozycji J.II. "Odsetki" (wariant kalkulacyjny) lub G.II. "Odsetki" (wariant porównawczy) - z wyszczególnieniem odsetek od jednostek powiązanych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.