Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. wpłynęła do firmy faktura kosztowa dotycząca 2020 r. W jakim okresie należy ująć taką fakturę w księgach rachunkowych i kiedy rozliczyć dla potrzeb podatkowych?

Sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu nie podlega żadnym korektom. W konsekwencji, nie może być również mowy o ujmowaniu faktury kosztowej w księgach rachunkowych 2020 r. Fakturę, o której mowa w pytaniu, należy więc ująć w księgach 2021 r. Podobnie będzie dla celów podatkowych.

Rozliczenie bilansowe

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują możliwości dokonywania żadnych korekt w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych. Bez znaczenia pozostaje istotność ujawnionych informacji (w tym kosztów), czy rodzaj zdarzeń odnoszących się do zakończonego zatwierdzonym sprawozdaniem okresu.

Kwestie związane z ujmowaniem w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym informacji uzyskanych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, jednoznacznie reguluje art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Jak wskazano we wspomnianym art. 54 ust. 2 ustawy, jeśli jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na to sprawozdanie, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Natomiast w myśl ww. art. 54 ust. 3 ustawy, gdy w danym roku obrotowym jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

Tak więc nie ulega wątpliwości, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie może być w jakikolwiek sposób zmieniane.

Otrzymana w 2021 r. faktura kosztowa powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych 2021 r. Sposób ewidencji wynikających z takiej faktury kosztów będzie zależał od ich istotności. I tak, jeżeli wartość kosztu będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy, należy koszt ten ująć w księgach rachunkowych wykorzystując konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" jako zysk/stratę z lat ubiegłych. W takim przypadku zapisy w ewidencji księgowej mogą wyglądać następująco:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Koszty dotyczące lat ubiegłych),
- Ma konto zespołu 2 lub 3.

Natomiast zapisy (w tym koszty), które nie wpływają w sposób istotny na wynik finansowy, ujmuje się na kontach służących do ich bieżącej ewidencji. Jednostki mogą zamiennie (zgodnie z przyjętą do stosowania zasadą) dokonywać w tym zakresie zapisów na kontach pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozliczenie podatkowe

Z informacji zawartej w pytaniu nie wynika, czy otrzymana faktura dokumentuje koszty bezpośrednio związane z przychodem czy koszty pośrednie (tj. inne niż bezpośrednio związane z przychodem).

Przypomnijmy zatem, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po ww. terminach, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

Natomiast koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, co do zasady, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem niezależnie, czy otrzymana po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. faktura dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z przychodem czy kosztów pośrednich, powinna zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów 2021 r.

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.