Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021

Spółka otrzymała w grudniu fakturę za usługę przewozu osób (usługa transportowa), wykonaną 3 stycznia 2021 r. (data sprzedaży). Faktura wystawiona jest z datą 21 grudnia 2020 r. i w tym samym dniu została uregulowana. Jak ująć tę fakturę w księgach grudnia 2020 r.? Spółka stosuje konto 30 "Rozliczenie zakupu" tylko na przełomie roku. Koszty podstawowej działalności operacyjnej ujmuje tylko na kontach zespołu 4.

Jeśli jednostka otrzymała w 2020 r. fakturę za usługę wykonaną w styczniu 2021 r., to koszty z niej wynikające należy ująć w księgach 2020 r., jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczyć w okresie, którego dotyczą.

Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Z kolei w świetle art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Natomiast określona w art. 6 ust. 2 ww. ustawy zasada współmierności stanowi, iż dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczyć należy koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ze względu na zasadę współmierności przychodów i kosztów stosuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, iż w odniesieniu do kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Właściwy moment ujęcia kosztu w księgach odpowiedniego okresu ma szczególne znaczenie na przełomie roku obrotowego.

Fakturę za usługę z datą sprzedaży w styczniu 2021 r., mimo iż wystawiono ją i opłacono w grudniu 2020 r., wskazane jest zaliczyć w ciężar kosztów okresu sprawozdawczego, którego dotyczy, czyli stycznia 2021 r. Faktura ta podlegać będzie co prawda ewidencji w księgach rachunkowych 2020 r., jednak koszt zafakturowany w grudniu 2020 r. powinien zostać aktywowany na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Ewidencja księgowa kosztów usług na przełomie lat obrotowych w jednostce stosującej
wyłącznie konta zespołu 4 - rozwiązanie wzorcowe

A. Zapisy w księgach 2020 r.

1. FZ - ujęcie kosztów usługi, zakwalifikowanych do rozliczenia w czasie:

a) wartość usługi:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) przeniesienie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych w ciężar czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

2. WB - zapłata zobowiązania:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

B. Zapisy w księgach 2021 r.

1. PK - odpis kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W praktyce jednostki stosują także inny sposób ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Polega on na tym, że koszty kwalifikujące się do rozliczenia w czasie na podstawie dokumentów źródłowych odnoszone są bezpośrednio na konto 64-0, pomijając księgowania na kontach zespołu 4. Następnie koszty rozliczane w czasie odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej według rodzajów. Sposób ten powoduje, że przy sporządzaniu rachunku zysków i strat metodą porównawczą, zmiana stanu konta 64-0 nie jest uwzględniana przy zmianie stanu produktów, którą wykazuje się w pozycji A.II.

Ewidencja księgowa kosztów usług na przełomie lat obrotowych w jednostce stosującej
wyłącznie konta zespołu 4 - rozwiązanie alternatywne

A. Zapisy w księgach 2020 r.

1. FZ - ujęcie kosztów usługi, zakwalifikowanych do rozliczenia w czasie:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

2. WB - zapłata zobowiązania:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

B. Zapisy w księgach 2021 r.

1. PK - odpis kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.