Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Faktura zakupu wystawiona w grudniu 2020 r., którą nabywca otrzymał ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Faktura zakupu wystawiona w grudniu 2020 r., którą nabywca otrzymał i opłacił w styczniu 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021

W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy dostawę materiałów wraz z wystawioną w grudniu 2020 r. fakturą. Należność wynikającą z tej faktury uregulowaliśmy w styczniu 2021 r. W księgach którego roku powinniśmy ująć tę fakturę? Czy można ją zaksięgować według daty jej wystawienia, czyli w grudniu 2020 r., a wartość dostawy materiałów zaprezentować w bilansie w pozycji dotyczącej zapasów, jako dostawy w drodze? Czy pozostające na dzień bilansowy zobowiązanie wobec dostawcy należy wykazać po stronie pasywów?

Fakturę, o której mowa w pytaniu, wskazane jest ująć w księgach rachunkowych w miesiącu otrzymania dostawy materiałów, czyli w styczniu 2021 r. W księgach rachunkowych nie ewidencjonuje się bowiem faktur nieopłaconych, wystawionych przed otrzymaniem dostawy. Jako dostawy w drodze wykazuje się tylko te zafakturowane dostawy, które zostały opłacone. Na dzień bilansowy nie powstanie zatem zobowiązanie z tytułu dostawy materiałów.

W sytuacji opisanej w pytaniu faktura została wystawiona w grudniu 2020 r., jednak nabywca otrzymał ją w styczniu 2021 r. wraz z dostawą materiałów i w tym samym miesiącu ją opłacił. W związku z tym powinna ona zostać zaksięgowana w styczniu 2021 r. W grudniu 2020 r. jednostka nie otrzymała jeszcze dostawy ani nie dokonała zapłaty za tę dostawę, co świadczy o braku zdarzenia, które ujmuje się w księgach rachunkowych. W grudniu 2020 r. nie powstało bowiem zobowiązanie wobec dostawcy, nie dokonano zapłaty za fakturę i nie powstała należność.

Inaczej byłoby w przypadku, gdyby jednostka w grudniu 2020 r. dokonała zapłaty za fakturę. W takiej sytuacji należałoby ująć tę fakturę w księgach rachunkowych grudnia 2020 r. W rezultacie konto 30 "Rozliczenie zakupu" na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wykazałoby saldo Wn, oznaczające materiały w drodze. Saldo takie prezentuje się w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako zapasy, w pozycji B.I.1. "Materiały".

Przypominamy, że do kontrolowania dostaw w jednostce służy konto 30 "Rozliczenie zakupu". Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności dostaw i usług z zamówieniami, zleceniami, umowami, skonfrontowaniu danych wynikających z dokumentów zakupu otrzymanych przez jednostkę od jej kontrahentów z dokumentami potwierdzającymi przyjęcie dostaw (PZ) lub odbiór usług (np. protokół odbioru robót). Konto 30 pozwala ustalić stan dostaw w drodze, czyli dostaw zafakturowanych, ale jeszcze nieprzyjętych lub nieodebranych przez jednostkę, udzielonych dostawcom zaliczek na poczet niewykonanych jeszcze dostaw materiałów, towarów, robót i usług. Konto to służy także do określenia wartości dostaw niefakturowanych, czyli wartości dostaw i usług przyjętych przez jednostkę, do których jednostka ta nie otrzymała jeszcze dokumentów zakupu. Ponadto za pośrednictwem konta 30 rozlicza się różnice pomiędzy ceną ewidencyjną nabytych składników aktywów obrotowych a rzeczywistą ceną zakupu (nabycia) oraz niedobory, szkody i nadwyżki stwierdzone w transporcie. Na koniec okresu sprawozdawczego konto 30 może wykazywać saldo debetowe (Wn) lub kredytowe (Ma). Saldo debetowe oznacza stan dostaw w drodze, a saldo kredytowe - wartość dostaw niefakturowanych.

Ewidencja księgowa zakupu materiałów na podstawie faktury wystawionej
w grudniu 2020 r., a otrzymanej wraz z dostawą w styczniu 2021 r.

1. Ujęcie faktury zakupu w księgach rachunkowych stycznia 2021 r.:

a) wartość dostawy w cenie zakupu:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość zobowiązania:

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

2. PZ - przyjęcie otrzymanej dostawy w styczniu 2021 r.:

- Wn konto 31-1 "Materiały",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

3. WB - uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy w styczniu 2021 r:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.