Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021

Podpisaliśmy z klientem długoterminową umowę najmu nieruchomości inwestycyjnej. Czy dla celów bilansowych możemy ująć przychód z tego tytułu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego?

Usługa najmu należy do tzw. usług ciągłych. W świetle przepisów podatkowych, jeśli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (por. art. 12 ust. 3c-3d updop oraz art. 14 ust. 1e i 1h updof). Dla celów bilansowych przychód z tytułu takich usług może być, naszym zdaniem, ustalany analogicznie.

Usługi i dostawy ciągłe to świadczenia wynikające z reguły z umów zawartych na dłuższy czas. Są one rozliczane cyklicznie. Do usług i dostaw ciągłych, oprócz usług najmu, zalicza się np. dostawę energii elektrycznej, usługi księgowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, dostawy energii cieplnej i gazu przewodowego. W księgach rachunkowych fakturę wystawioną z tytułu świadczonej usługi ciągłej ujmuje się na zasadach ogólnych, w miesiącu, w którym powstał przychód. Należność wynikającą z tej faktury ujmuje się na właściwym koncie rozrachunkowym, np. na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami", w księgach miesiąca, w którym powstał przychód, mimo iż na koniec miesiąca należność ta nie jest jeszcze wymagalna. Saldo Wn, które pozostanie na dzień bilansowy na koncie 20 ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji przeznaczonej do prezentacji należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Przypominamy, iż na gruncie przepisów o VAT, dla większości usług ciągłych obowiązek podatkowy ustala się w sposób szczególny. Z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o VAT wynika bowiem, że w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług, w tym m.in. usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego (z wyjątkiem, który tu pomijamy) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku, gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (por. art. 19a ust. 7 ww. ustawy).

Należy zatem pamiętać, że ujmując fakturę za usługi ciągłe w księgach rachunkowych miesiąca, w którym powstał przychód, ale wystawioną na początku następnego miesiąca, wynikający z niej VAT wskazane jest ująć na odrębnym koncie prowadzonym w ramach konta 22-2, np. na koncie 22-2/2 "VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie". Dla celów prezentacji w bilansie VAT należny niestanowiący na dzień bilansowy zobowiązania podatkowego, zaewidencjonowany na koncie 22-2/2, traktuje się jako rezerwę. Jednak jeśli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki, można go wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązanie z tytułu podatków.

Przykład

I. Założenia:

 1. W styczniu 2021 r. jednostka świadcząca usługi najmu, wystawiła kontrahentowi fakturę sprzedaży za okres rozliczeniowy trwający od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w wysokości: 11.070 zł (w tym VAT: 2.070 zł).
 2. Jednostka ujęła fakturę w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia 2020 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - faktura dokumentująca sprzedaż usługi najmu:      
   a) wartość netto 9.000 zł   70-0
   b) VAT należny 2.070 zł   22-2/2
   c) wartość brutto 11.070 zł 20  

III. Księgowania:

Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.