Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Wydatki poniesione na ubezpieczenie nieruchomości inwestycyjnej, dotyczące dwóch ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki poniesione na ubezpieczenie nieruchomości inwestycyjnej, dotyczące dwóch lat obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Posiadamy lokal, który zaliczyliśmy do nieruchomości inwestycyjnej. Koszty i przychody związane z tym lokalem odnosimy na pozostałą działalność operacyjną. Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową tego lokalu, jeżeli dotyczy ona przełomu roku? Czy koszt zakwalifikowany do pozostałych kosztów operacyjnych możemy aktywować na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Ze względu na obowiązującą w rachunkowości zasadę ostrożności koszty kwalifikowane do pozostałych kosztów operacyjnych podlegają odniesieniu bezpośrednio na wynik okresu, w którym je poniesiono. Nie rozlicza się ich w czasie na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c) ustawy o rachunkowości, koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych - jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Zatem w jednostkach, w których np. wynajem nieruchomości (tu: lokalu) nie stanowi działalności podstawowej, przychody uzyskiwane z tytułu czynszu zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych i księguje na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Natomiast koszty amortyzacji oraz wydatki poniesione na utrzymanie i eksploatację tych nieruchomości odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wszelkie koszty utrzymania wynajmowanej nieruchomości, w tym koszty ubezpieczenia, ujmuje się więc na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Jak wynika z pytania, opłacone z góry ubezpieczenie nieruchomości zaliczonej do inwestycji jednostka zaliczyła do pozostałych kosztów operacyjnych. Problem dotyczy rozliczania w czasie kosztów tego ubezpieczenia.

Kwestie dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów reguluje art. 39 ustawy o rachunkowości. Wskazano w nim m.in., iż czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności została zdefiniowana w art. 7 ww. ustawy. Wynika z niej, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), co w szczególności oznacza konieczność uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość:

1) zmniejszeń wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywanych w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

2) wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych,

3) wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych,

4) rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Wymienione zdarzenia należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Zasada ostrożności polega więc generalnie na dołożeniu starań, by ustalić rzeczywistą, faktyczną wartość majątku firmy i jej wyniku finansowego, przy czym akcent położony jest na to, by aktywa i przychody nie były zawyżone, a pasywa i koszty zaniżone. Można zatem stwierdzić, że wszystkie koszty, które odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, w myśl zasady ostrożności, uwzględnia się w wyniku finansowym roku obrotowego, w którym je poniesiono, nawet gdy ich kwota jest znaczna.

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.