Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Faktury za dostawę energii elektrycznej wpływają do naszej jednostki z opóźnieniem. W jaki sposób ujmować takie faktury na przełomie lat obrotowych?

Koszty dotyczące danego roku obrotowego, wynikające z faktur wystawionych w pierwszych miesiącach następnego roku obrotowego, które wpłyną do jednostki do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten rok obrotowy, należy ująć w księgach tego roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r. powinno być zatem sporządzone do końca marca 2021 r. Do końca marca 2021 r. powinny również zostać zamknięte księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe zamyka się bowiem na dzień kończący rok obrotowy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W pierwszych trzech miesiącach nowego roku obrotowego można zatem ujmować w księgach poprzedniego roku koszty, które tego roku dotyczą, nawet wówczas gdy faktury je dokumentujące wpłyną do jednostki na początku kolejnego roku obrotowego. Ewidencja kosztów dotyczących mediów (tu: energii elektrycznej) może odbywać się na podstawie dokumentu "PK - Polecenie księgowania" lub na podstawie faktury otrzymanej na początku przyszłego roku. Decyzja o sposobie ujęcia kosztów należy do jednostki.

Przykład

I. Założenia:

 1. W styczniu 2021 r. jednostka otrzyma fakturę za energię elektryczną o wartości brutto: 2.460 zł (w tym VAT: 460 zł). Koszty te dotyczą grudnia 2020 r., zatem jednostka ujęła je, na podstawie faktury, w grudniu 2020 r.
   
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5 oraz sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2020 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej w grudniu:      
   a) wartość brutto 2.460 zł 30 21
   b) VAT podlegający odliczeniu w następnym okresie 460 zł 22-1 30
   c) wartość netto 2.000 zł 40-1 30
   oraz równolegle 2.000 zł 55 49
B. Zapisy w księgach stycznia 2021 r.
1. PK - przeksięgowanie VAT naliczonego 460 zł 22-1 22-1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2020 r.

Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym

W bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości saldo widniejące po stronie Ma konta 21 "Rozrachunki z dostawcami" jednostka wykaże w pasywach w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d), jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Z kolei kwota VAT ujęta po stronie Wn konta 22-1 stanowi przyszłą, niewymagalną należność, gdyż na dzień bilansowy nie podlega ona potrąceniu od podatku należnego. Kwotę tego podatku jednostka wykaże w bilansie w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" lub w pozycji B.II.3 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych" - o ile kwota tego podatku nie jest znacząca i nie zniekształci obrazu jednostki.

B. Zapisy w księgach stycznia 2021 r.

Koszt zakupu energii dotyczący grudnia, ujęty na podstawie faktury otrzymanej w roku następnym

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.