Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Otrzymaliśmy od sprzedawcy informację, że dla dostawy towaru, który przyjęliśmy do magazynu w grudniu 2018 r., wystawi nam fakturę dopiero w styczniu 2019 r. Czy mogliśmy taki towar przyjąć na podstawie dowodu PZ i sprzedać w 2018 r., a fakturę ująć w księgach 2019 r.? Czy przełom roku ma tutaj jakieś znaczenie?

Dostawy towarów do czasu otrzymania faktur potwierdzających ich nabycie figurują na koncie 30 "Rozliczenie zakupu", jako tzw. dostawy niefakturowane. Nierozliczone na dzień bilansowy saldo konta 30 traktuje się na równi ze zobowiązaniami wobec dostawców.

W świetle art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie zaistniałe w tym okresie. Ponadto zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, jak i sporządzaniu na ich podstawie sprawozdania finansowego obowiązuje zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wymagająca kompletnego ujęcia w księgach rachunkowych, a w następstwie w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, ogółu zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły w tym roku. Zatem, co do zasady, dokumenty zakupu powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych okresu (miesiąca), w którym nastąpiła ich dostawa. Jednak w praktyce data wystawienia faktury nie zawsze jest zgodna z datą otrzymania towarów. W związku z tym w przypadku zakupu towarów, niepotwierdzonych od razu fakturą, przyjęcie ich do magazynu powinno nastąpić w dacie ich faktycznego otrzymania - na podstawie wewnętrznego dowodu magazynowego (np. PZ).

Ewidencja księgowa przyjęcia towarów zakupionych od dostawców

1. PZ - przyjęcie towarów do magazynu:
      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Nierozliczone na dzień bilansowy saldo kredytowe konta 30 "Rozliczenie zakupu" oznaczające dostawy niefakturowane dotyczące dostaw i usług traktuje się na równi ze zobowiązaniami wobec dostawców i wykazuje się w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji:

 • B.III.1 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług" lub
   
 • B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług", lub
   
 • B.III.3 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług".

Nabyte choć jeszcze niezafakturowane przez sprzedawcę towary jednostka może sprzedać. Sprzedaż ta podlega księgowaniu na zasadach ogólnych.

Ewidencja księgowa przychodu ze sprzedaży oraz kosztu sprzedanych towarów

1. FS - faktura dokumentującą sprzedaż towarów:
   a) wartość brutto sprzedaży:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
   b) VAT należny:
      - Ma konto 22-0 "VAT należny",
   c) przychód ze sprzedaży (wartość netto):
      - Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów".
2. WZ - koszt z tytułu sprzedaży (wydanie towarów z magazynu):
      - Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
      - Ma konto 33 "Towary".

Natomiast fakturę wystawioną i otrzymaną w styczniu 2019 r., jednostka może wprowadzić do ksiąg stycznia 2019 r. Po jej ujęciu w księgach rachunkowych saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" zostanie rozliczone.

Ewidencja księgowa otrzymanej faktury zakupu

1. FZ - faktura dokumentującą zakup towarów:
   a) wartość brutto zobowiązania:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) VAT naliczony - jeżeli podlega odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.