Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (464) z dnia 20.04.2018

Jak zaksięgować i rozliczyć koszty przygotowania nowej produkcji? Czy stanowią one koszt bieżącego okresu, czy należy rozliczać je stosownie do upływu czasu? Ewidencję księgową prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in. koszty przygotowania nowej produkcji, poprzedzające rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową, np.:

 • koszty związane z wprowadzeniem do eksploatacji nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia nowej produkcji,
   
 • koszty szkolenia pracowników związanych z produkcją nowych wyrobów,
   
 • koszty wytworzenia serii próbnej itp.

W praktyce najczęściej jednostki prowadzące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, koszty kwalifikowane do czynnych rozliczeń międzyokresowych ujmują wstępnie na kontach kosztów według rodzajów (Wn konto 40, Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3) oraz równolegle odnoszą w ciężar konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" w korespondencji z kontem 49 "Rozliczenie kosztów" (Wn konto 64-0, Ma konto 49).

Przy takim rozwiązaniu ewidencyjnym koszty przygotowania nowej produkcji pozostawione na koncie 64-0 mogą być w miesiącu uruchomienia produkcji:

1) jednorazowo zaliczone do kosztów działalności produkcyjnej (konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej") - jeżeli nie wpływa to ujemnie na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki lub

2) odpisywane stosownie do upływu czasu lub wielkość świadczeń - jeżeli ich kwota jest istotna.

Koszty przygotowania nowej produkcji można rozliczać, stosując jeden z poniższych sposobów:

1) czasowy - polegający na tym, że koszty rozliczane są w równych kwotach przypadających na poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące),

2) ilościowy - polegający na tym, że koszty rozliczane są proporcjonalnie do planowanej wielkości produkcji nowych wyrobów.

Przykład

Rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji stosownie do upływu czasu

I. Założenia:

 1. W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 całkowite koszty przygotowania nowej produkcji wyniosły: 118.800 zł.
   
 2. Jednostka przewiduje, że wyroby będą produkowane co najmniej przez 3 lata (36 m-cy) i taki okres przyjęła do rozliczenia kosztów przygotowania produkcji tych wyrobów. Okresem sprawozdawczym jednostki jest miesiąc.
   
 3. Koszt przygotowania nowej produkcji przypadający na okres sprawozdawczy (miesiąc) wyniesie: 118.800 zł : 36 m-cy = 3.300 zł. Rozliczanie tych kosztów rozpocznie się po podjęciu produkcji na skalę przemysłową.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zarachowanie kosztów dotyczących przygotowania produkcji nowych wyrobów do rozliczenia w czasie 118.800 zł 64-0 49
2. PK - rozliczenie kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego (miesiąca) - ujęcie w miesiącu uruchomienia produkcji 3.300 zł 50 64-0

III. Księgowania:

Rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji stosownie do upływu czasu

Przykład

Ilościowe rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji

I. Założenia:

 1. W jednostce prowadzącej ewidencję kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5 całkowite koszty przygotowania nowej produkcji wyniosły: 50.800 zł.
   
 2. Zgodnie z podpisaną z kontrahentem umową, jednostka ma wyprodukować: 20.000 szt. wyrobów. W pierwszym okresie sprawozdawczym jednostka wyprodukowała: 138 szt. wyrobów. Okresem sprawozdawczym jednostki jest miesiąc.
   
 3. Koszt przygotowania nowej produkcji przypadający na okres sprawozdawczy (miesiąc) będzie wynosił: (50.800 zł : 20.000 szt.) × 138 szt. = 350,52 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zarachowanie kosztów dotyczących przygotowania produkcji nowych wyrobów do rozliczenia w czasie 50.800,00 zł 64-0 49
2. PK - rozliczenie kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego (miesiąca) 350,52 zł 50 64-0

III. Księgowania:

Ilościowe rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.