Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   BILANS 2020 - Rozliczanie w kolejnym roku obrotowym różnic ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

BILANS 2020 - Rozliczanie w kolejnym roku obrotowym różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Skutki wyceny bilansowej rozrachunków mogą zostać wystornowane pod datą 1 stycznia następnego roku lub datą uregulowania zobowiązania/należności. Mogą również zostać uwzględnione (bez dokonywania storna) w momencie uregulowania takiego rozrachunku albo pozostać do kolejnej wyceny. Wyboru sposobu stosowanego w danej jednostce dokonuje jej kierownik.

1. Wycena bilansowa

Aktywa lub pasywa w walucie obcej, w tym należności i zobowiązania, podlegają wycenie na dzień bilansowy - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (por. art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wyceny za 2020 r. należało dokonać w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 r., który dla euro wyniósł 4,6148 zł/euro.

Powstałe wskutek wyceny bilansowej różnice kursowe zwiększają lub zmniejszają wartość wycenianego składnika aktywów lub pasywów (np. rozrachunków), drugostronnie zaś podlegają odniesieniu na przychody lub koszty finansowe.


2. Rozliczenie skutków wyceny w kolejnym roku

Powstałe na skutek wyceny bilansowej różnice kursowe podlegają rozliczeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych. Choć zagadnienia tego nie reguluje bezpośrednio ustawa o rachunkowości, w praktyce przyjmuje się trzy alternatywne sposoby ich rozliczenia, co przedstawia poniższa tabela.

Metoda Sposób rozliczenia różnic kursowych z wyceny
bilansowej dokonanej na dzień 31 grudnia 2020 r.
1) Storno na 1 dzień kolejnego roku obrotowego
Różnice podlegają wystornowaniu pod datą 1 stycznia 2021 r.
2) Storno pod datą operacji powodującej zmianę wielkości wycenianej pozycji
Różnice podlegają wystornowaniu pod datą uregulowania należności lub zobowiązania. Jednocześnie następuje ustalenie różnic kursowych od wartości ustalonej na dzień pierwotnej wyceny.
3) Uwzględnienie bilansowych różnic kursowych przy kolejnych wycenach
Różnice podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu różnic kursowych na moment uregulowania rozrachunków lub ich kolejnej wyceny bilansowej.

wykrzyknik Wyboru jednej z ww. metod dokonuje jednostka, przy czym powinna być ona stosowana w sposób ciągły. Stosowny zapis w tym zakresie powinien zostać zamieszczony w polityce (zasadach) rachunkowości.

Przykład

Na dzień bilansowy przypadający 31 grudnia 2020 r. jednostka dokonała wyceny posiadanego zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy w kwocie 5.000 euro. Zobowiązanie to zostało uregulowane w kwietniu 2021 r.

W związku z tym wycena oraz ustalenie różnic kursowych mogło przedstawiać się następująco:

 1. Wycena zobowiązania na dzień jego powstania:
  5.000 euro × 4,50 zł/euro (kurs przykładowy) = 22.500 zł.
 2. Wycena na dzień bilansowy po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2020 r.:
  5.000 euro × 4,6148 zł/euro = 23.074 zł.
 3. Ustalenie różnicy kursowej poprzez porównanie wyceny zobowiązania z dnia jego powstania i z dnia bilansowego:
  22.500 zł - 23.074 zł = - 574 zł.
 4. Wycena na dzień zapłaty:
  5.000 euro × 4,40 zł/euro (kurs przykładowy) = 22.000 zł.
 5. Ustalenie różnicy kursowej poprzez porównanie wyceny zobowiązania z dnia jego powstania i z dnia zapłaty:
  22.500 zł - 22.000 zł = 500 zł.

Pominięto kwestię ustalania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.

Sposób I - wystornowanie różnic kursowych pod datą 1 stycznia następnego roku obrotowego

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Storno różnic kursowych z wyceny bilansowej (pod datą 1 stycznia 2021 r.): (-) 574 zł 75-1 21
2. Zapłata zobowiązania: 22.000 zł 21 13-1
3. Różnica kursowa ustalona w związku z zapłatą zobowiązania: 500 zł 21 75-0

Księgowania:

Rozliczenie skutków wyceny w kolejnym roku

Sposób II - wystornowanie różnic kursowych z chwilą uregulowania zobowiązania

Na podstawie przedstawionych wyliczeń.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Zapłata zobowiązania: 22.000 zł 21 13-1
2. Storno różnic kursowych z wyceny bilansowej: (-) 574 zł 75-1 21
3. Różnica kursowa ustalona w związku z zapłatą zobowiązania: 500 zł 21 75-0

Księgowania:

Rozliczenie skutków wyceny w kolejnym roku

Sposób III - uwzględnienie wyceny bilansowej w momencie ustalania różnic w związku z uregulowaniem zobowiązania

Na podstawie ww. danych ustalono różnicę kursową dodatnią w wyniku porównania wyceny z zastosowaniem kursu z dnia bilansowego oraz kursu z dnia zapłaty:

 

23.074 zł - 22.000 zł = 1.074 zł.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Zapłata zobowiązania: 22.000 zł 21 13-1
2. Różnica kursowa powstała na rozrachunkach pomiędzy kursem z dnia bilansowego a kursem z dnia zapłaty zobowiązania: 1.074 zł 21 75-0

Księgowania:

Rozliczenie skutków wyceny w kolejnym roku

Przedstawiając powyższe warto zaznaczyć, że jeżeli jednostka dla celów podatkowych ustala różnice kursowe metodą podatkową, to najkorzystniej jest wybrać metodę polegającą na wystornowaniu różnic kursowych z wyceny bilansowej - pod datą 1 stycznia następnego roku (sposób I) lub w dacie uregulowania rozrachunku (sposób II).

Natomiast, jeśli jednostka ustala podatkowe różnice kursowe na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 14b ust. 2 ustawy o PDOF (tzw. metodą bilansową), to praktycznym rozwiązaniem może być sposób, polegający na uwzględnieniu różnic z wyceny bilansowej na moment uregulowania rozrachunków lub kolejnej wyceny (sposób III). Choć jest to najprostszy sposób, to jednak jego stosowanie w oparciu o przepisy podatkowe byłoby mocno utrudnione.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.