Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena bilansowa wyrobów w sytuacji, gdy koszt wytworzenia przewyższa ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena bilansowa wyrobów w sytuacji, gdy koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Jesteśmy niepubliczną uczelnią wyższą. Trzy lub cztery razy w roku wydajemy zeszyty naukowe. Ze względu na niewielki nakład (100 lub 200 sztuk) i wysokie koszty druku i oprawy, po uwzględnieniu innych kosztów bezpośrednich, ustalony dla 1 sztuki koszt wytworzenia znacząco przewyższa możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto. Czy postępujemy prawidłowo, przyjmując zeszyty na magazyn wyrobów gotowych po koszcie wytworzenia, pomimo tego, że przewyższa on cenę sprzedaży netto? Czy możliwe jest w takim przypadku zastosowanie uproszczenia w postaci wyceny zeszytów po cenie sprzedaży netto pomniejszonej o zysk brutto bez ustalania jednostkowego kosztu wytworzenia?

Z treści pytania wynika, że jednostka zna i ustala jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W związku z tym prawidłowo dokonuje bieżącej wyceny produktów gotowych na poziomie kosztu wytworzenia. Przy czym nie rzadziej niż na dzień bilansowy ustawa o rachunkowości zobowiązuje produkty gotowe wycenić według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Pozostały na dzień bilansowy zapas wyrobów - jeśli wystąpił - należy zatem poddać wycenie i dokonać odpisu aktualizującego.

W świetle art. 28 ust. 11 ustawy, zapasy produktów gotowych na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztu ich wytworzenia. Z kolei, jak wynika z definicji zawartej w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty poniesione w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych wytworzeniem tego produktu.

Generalnie wyroby gotowe w księgach rachunkowych wycenia się po koszcie ich wytworzenia. Jedynie jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, to jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o VAT, przeciętnie osiągany przy sprzedaży zysk oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Skoro jednak, jak wynika z pytania jednostka zna jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu, to znaczy, że jest możliwe jego ustalenie. Tym samym, prawidłowo przyjęła do bieżącej wyceny produktów gotowych ich koszt wytworzenia.

Zwracamy uwagę, iż art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość bieżącej wyceny wyrobów gotowych według tzw. stałych cen ewidencyjnych ustalanych np. na poziomie kosztów wytworzenia, planowanych kosztów wytworzenia lub ceny sprzedaży netto (bez VAT), z jednoczesnym uwzględnianiem w księgach rachunkowych różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistym kosztem wytworzenia w postaci odchyleń od cen ewidencyjnych. Niemniej jednak, zagadnienie to nie dotyczy sytuacji przedstawionej w pytaniu.

Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, wyroby gotowe jako składniki rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy (por. art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

Konieczne jest więc na dzień bilansowy porównanie wartości stanu końcowego wyrobów gotowych (tj. zapasu tych wyrobów) wycenionych na poziomie kosztu wytworzenia z możliwą do uzyskania ceną ich sprzedaży netto bez VAT, podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową.

Jeżeli cena sprzedaży netto wyrobów gotowych pozostałych w zapasie na dzień bilansowy jest niższa od wartości wyrobów według kosztów wytworzenia, to konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych. Jak wynika z art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych, w tym produktów gotowych, dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast kosztów wytworzenia zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących wycenę produktów na dzień bilansowy

1. Odpis aktualizujący doprowadzający wartość produktów do poziomu cen sprzedaży netto w jednostce sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów".
2. Odpis aktualizujący doprowadzający wartość produktów do poziomu cen sprzedaży netto w jednostce sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i prowadzącej pełny rachunek kosztów (zespół 4 i 5):
      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów"
   oraz równolegle:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.