Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Inwentaryzacja  »   Rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej paliwa, mieszczącej się w przyjętych przez ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej paliwa, mieszczącej się w przyjętych przez jednostkę normach

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę paliwa w zbiorniku. Nadwyżka paliwa w zbiorniku wynika m.in. z temperatury odmiennej od referencyjnej i jest to czynnik naturalny, niezawiniony. Jak należy wycenić i zaksięgować nadwyżkę paliwa?

Jeśli różnice pomiędzy stanem ewidencyjnym a ustalonym w drodze pomiaru wynikają z właściwości fizykochemicznych danego składnika zapasów oraz mieszczą się w przyjętych i akceptowanych przez jednostkę przedziałach różnic, to w takim przypadku stan ewidencyjny uznaje się za zgodny z rzeczywistością, a rozbieżność za niebyłą i nie wykazuje się jej, ani nie rozlicza.

Jedną z metod inwentaryzacji jest inwentaryzacja w drodze spisu z natury. Spis z natury polega na ustaleniu przez pomiar rzeczywistego ilościowego i jakościowego stanu zapasów na określony dzień, jego wycenie, porównaniu z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic.

Stwierdzone podczas spisu z natury różnice między stanem rzeczywistym określonych składników zapasów a ich stanem wykazanym w bieżącej ewidencji księgowej, wymagają wyjaśnienia i rozliczenia. Mogą to być różnice ilościowe (niedobory lub nadwyżki) bądź jakościowe (szkody), polegające na utracie wartości składnika zapasów.

Przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury opisuje szczegółowo stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, dalej zwane stanowiskiem w sprawie inwentaryzacji zapasów. W świetle tego stanowiska, stan ilościowy każdego składnika zapasów ustala się stosownie do jego charakteru przez liczenie (sztuki), ważenie, pomiar długości, powierzchni lub objętości z użyciem odpowiednich urządzeń pomiarowych. Wyniki pomiaru wyraża się w jednostkach miary przyjętych w ewidencji księgowej zapasów. Jeżeli jednak właściwy pomiar następuje z użyciem innej jednostki miary niż przyjęta w ewidencji księgowej zapasów, to do arkuszu spisowego dołącza się zestawienia pomocnicze, uzasadniające ilość ostatecznie ustaloną przez zespół spisowy. W przypadku niektórych składników może być konieczne zastosowanie odpowiednich tabel przeliczeniowych, np. przeliczenie objętości paliwa na kilogramy z użyciem współczynnika uwzględniającego m.in. temperaturę otoczenia. Ponadto, jeżeli waga spisywanego składnika zapasów zmienia się w zależności od czynników atmosferycznych, na przykład wilgotności powietrza, to w przypadku asortymentu, znajdującego się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu (np. bele bawełny, rolki wełny mineralnej), przyjmuje się wagę deklarowaną na opakowaniu (por. pkt 49-51 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów).

W praktyce ustalenie ilości zapasu paliwa może przysparzać wiele trudności. Benzyny, jak i oleje (napędowy i opałowy) podlegają pod wpływem temperatury zmianom. W zależności od warunków atmosferycznych zmienia się ich gęstość, a co za tym idzie ilość paliwa. Im większa temperatura, tym większa jego ilość w zbiorniku. Z kolei wraz ze spadkiem temperatury spada ilość paliwa w zbiorniku.

Jednostki zajmujące się obrotem paliw i olejów, ustalając ilość paliwa, w swoich obliczeniach uwzględniają tzw. temperaturę referencyjną. Nadwyżki lub braki mogą występować praktycznie przy każdej dostawie lub wydaniu paliwa, jeśli temperatura rzeczywista jest różna od referencyjnej.

W odniesieniu do takich składników, których pomiar podczas spisu z natury z obiektywnych przyczyn następuje z pewnym błędem, jednostki opracowują we własnym zakresie procentowe wskaźniki różnic między stanem ewidencyjnym a stanem spisanym, które automatycznie są uznawane za nieistotne. Różnice takie nie wymagają korygowania w księgach rachunkowych stanu ewidencyjnego.

Jak wskazuje stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów (por. pkt 53-54 oraz pkt 99), jeżeli pomiar stanu zapasów drogą przeliczenia, zważenia lub ustalenia objętości jest niewykonalny, nieopłacalny lub uciążliwy (przesypywanie, przeważenie, przetransportowanie), a zarazem obarczony błędem, ponieważ zapasy są przechowywane na otwartym terenie, materiały sypkie mogą zmieniać swoje rozmiary (objętość, wagę) w zależności od okresu ich składowania i warunków atmosferycznych stosuje się pomiar szacunkowy, angażując do jego przeprowadzenia odpowiednich fachowców. Jest on stosowany, w szczególności do ustalenia zapasów składowanych w hałdach lub stertach na otwartym terenie (np. węgiel, piasek), w dużych zbiornikach, na przykład w silosach (np. cement, ziarno) czy cysternach (np. paliwa płynne, oleje). Przy pomiarze szacunkowym wyznacza się akceptowaną (dopuszczalną) niedokładność pomiaru. Natomiast w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji lub w instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki określa się:

 • asortymenty zapasów, których stan ustala się drogą pomiaru szacunkowego,
 • akceptowany, w związku z niedokładnością techniki szacowania, przedział różnicy między stanem ustalonym drogą pomiaru szacunkowego a stanem ewidencyjnym.

Jeżeli różnica stanów mieści się w akceptowanym przedziale, to za stan rzeczywisty uznaje się stan ewidencyjny. W takim przypadku różnice uznaje się na niebyłe, a stan ewidencji księgowej za poprawny i zgodny z rzeczywistym. Ewentualny zapis księgowy stwierdzający niedobór lub nadwyżkę, w takiej sytuacji, podlega wystornowaniu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.