Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021

Ze względu na COVID-19 przeprowadzamy inwentaryzację zapasów w drodze weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Czy jest to prawidłowe? Jeśli tak, to kiedy należy zakończyć prace związane z inwentaryzacją zapasów przeprowadzoną w drodze weryfikacji?

Co do zasady, inwentaryzację zapasów przeprowadza się drogą spisu z natury, na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Z tego względu jednostka powinna dołożyć wszelkich starań, aby inwentaryzacji składników aktywów dokonać w drodze spisu z natury, przestrzegając jednocześnie zasad bezpieczeństwa. W wyjątkowych sytuacjach można przeprowadzić w miejsce spisu z natury inwentaryzację metodą weryfikacji. Jedną z przesłanek uzasadniających zastosowanie takiego uproszczenia może być potencjalne ryzyko epidemiczne. Należy jednak podkreślić, iż takie ryzyko nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją.

Podstawowe zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji określone zostały w art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, porównanie z zapisami w księgach rachunkowych, zidentyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania oraz odpowiednie ich rozliczenie. Ustawa o rachunkowości określa metody przeprowadzania inwentaryzacji z przypisaniem do nich konkretnych składników aktywów i pasywów. Podstawowym terminem inwentaryzacji, wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest ostatni dzień każdego roku obrotowego. W jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację należy więc przeprowadzać na 31 grudnia każdego roku obrotowego. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się również za dotrzymane, jeśli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości - rozpocznie się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy się do 15 dnia następnego roku. Ustalenie stanu na dzień bilansowy następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia salda rozrachunków a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Zakończenie czynności spisowych aktywów podlegających inwentaryzacji drogą spisu z natury, w jednostkach, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, powinno zatem nastąpić do 15 stycznia 2021 r. Naszym zdaniem, ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19, lepiej jest zakończyć inwentaryzację zapasów metodą spisu z natury w późniejszym terminie, niż nie przeprowadzić jej w ogóle.

MFW uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie spisu z natury nie jest możliwe, ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość inwentaryzacji zapasów drogą weryfikacji. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Pojawiły się wątpliwości czy w związku z COVID-19 można skorzystać z tego uproszczenia i zinwentaryzować zapasy w drodze weryfikacji, zamiast spisu z natury. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19. W odpowiedzi tej czytamy:

"(...) Skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ww. art. 26 ust. 1 pkt 3 uor (tj. przeprowadzenie w miejsce spisu z natury inwentaryzacji metodą weryfikacji) powinno dotyczyć tylko wyjątkowych sytuacji. Wydaje się, że jedną z takich przesłanek może być potencjalne ryzyko epidemiczne występujące w określonych podmiotach np. w szpitalach w odniesieniu np. środków trwałych znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie przebywają pacjenci, sal operacyjnych etc.

Jednocześnie zauważenia wymaga, że ww. ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka powinna dokonać gruntownej oceny potencjalnych ryzyk związanych z pandemią COVID-19 w celu podjęcia uzasadnionej decyzji o wyborze danej metody inwentaryzacji. Dokumentacja uzasadniająca przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji zamiast spisu z natury wraz z dokumentacją potwierdzającą porównanie danych ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy z odpowiednimi dokumentami powinna stanowić załącznik do protokołu weryfikacji".

Przypominamy, iż wskazówki dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji w czasie pandemii COVID-19 zawarto także w rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości z grudnia 2020 r., pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19".

Jeżeli jednostka zdecyduje się na inwentaryzację zapasów drogą weryfikacji powinna pamiętać, iż weryfikacji dokonuje się według stanu na dzień bilansowy. Czynności dotyczące weryfikacji (także jej udokumentowanie) mogą natomiast trwać do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli do 31 marca 2021 r.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Zwracamy uwagę, że w przypadku zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości (tj. materiałów i towarów, których wartość odpisywana jest w koszty na dzień ich zakupu lub produktów gotowych, których wartość odpisywana jest w koszty, w momencie ich wytworzenia) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji może być znacznie utrudnione lub niemożliwe. W odniesieniu do takich zapasów Komitet Standardów Rachunkowości w swoich rekomendacjach zaleca rozważyć, czy zasadne będzie przyjęcie stanu zapasów na poziomie stanu na koniec roku poprzedniego spisu remanentowego. Wybierając inny niż spis z natury rodzaj inwentaryzacji powyższych zapasów trzeba pamiętać o znaczeniu tej pozycji w kontekście zasady istotności, o której mowa w art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości. Co ważne, przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu lub w momencie ich wytworzenia inną metodą niż spis z natury wymaga ujawnienia, łącznie z opisem tego sposobu, we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie dotyczącym ustalania wyniku finansowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.