Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2015  »  Program PIT Gofin 2015  »   Roczne rozliczenie podatku dochodowego - darmowy program PIT ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczne rozliczenie podatku dochodowego - darmowy program PIT Gofin 2015

Przekazujemy Państwu program PIT Gofin 2015 do sporządzenia rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r. Program przeznaczony jest dla wszystkich grup podatników, w tym przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, osób osiągających dochody za granicą.

Aby dobrać właściwe zeznania i załączniki, można przejść ścieżkę kilku prostych pytań. Ułatwią one przyporządkowanie odpowiednich formularzy do danego rozliczenia. Można także dokonać samodzielnie bezpośredniego doboru formularzy (z pominięciem ścieżki pytań). Przed przystąpieniem do wyboru formularzy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć odpowiedni sposób rozliczenia, tj. indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Następnie niezbędne jest wybranie właściwego identyfikatora podatkowego, tj. NIP lub PESEL. Więcej informacji niezbędnych dla poprawnego rozliczenia zeznania podatkowego za 2015 r., znajduje się w menu "Pomoc".

Podatnik może swobodnie dołączać poszczególne formularze poprzez opcję "dodaj/usuń druk". W sytuacjach kiedy wymaga tego dane rozliczenie, program umożliwia zwielokrotnienie liczby formularzy poprzez opcję "dodaj egzemplarz".

Dobrane druki należy wypełnić, zaczynając od załączników. Właściwe pola z załączników będą automatycznie przeniesione do pól zeznań (z wyjątkiem PIT/ZG, z którego dane należy samodzielnie przenieść do zeznania). Jeżeli wysokość wykazanych przez podatnika odliczeń przekroczy kwotę wykazanego dochodu lub podatku, program informuje o tym komunikatem. Wówczas należy sprawdzić kwoty odliczeń wpisane w załącznikach i w zeznaniu podatkowym.

Wypełnione zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można złożyć w formie tradycyjnej lub przez internet wysyłając je do systemu e-Deklaracje. W przypadku składania kliku zeznań (np. PIT-37 albo PIT-38) lub kilku formularzy PIT-11 albo PIT-40, każdy z nich należy wysyłać osobno.

Program PIT Gofin 2015 umożliwia również sporządzenie informacji PIT-11, rocznego obliczenia podatku PIT-40 oraz informacji PIT-8C.

PIT-11, PIT-40 i PIT-8C można złożyć przez internet, popisując je danymi autoryzującymi (jeżeli płatnik jest upoważniony do ich stosowania) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Korzystając z programu, należy pamiętać o zachowaniu szczególnej uwagi podczas wypełniania poszczególnych pól formularzy. Błędne wprowadzenie danych rzutuje bowiem na późniejsze obliczenia w całym sporządzanym rozliczeniu.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60