Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Równoległe zatrudnienie w stażu pracowniczym
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Równoległe zatrudnienie w stażu pracowniczym

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Agata Barczewska

Wiele uprawnień pracowniczych zależy od ogólnego stażu pracy ustalanego z całego okresu zatrudnienia. Uwzględniane są głównie zakończone okresy pracy, znaczenie mają również bieżące okresy zatrudnienia równoległego. Zasady ich zaliczania do stażu pracowniczego są zróżnicowane, w zależności od przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Staż urlopowy w dwóch firmach

W przypadku równoległego zatrudnienia u dwóch lub więcej pracodawców, pracownik nabywa uprawnienia ze stosunku pracy odrębnie u każdego z nich. Dotyczy to m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od ogólnego stażu pracy. Zasady jego ustalania w razie równoległego zatrudnienia określa art. 1541 § 2 K.p. Stanowi on, że w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do stażu, od którego zależy prawo i wymiar urlopu, zalicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. W drugim stosunku pracy do stażu urlopowego należy więc zaliczyć okres pracy w trwającym zatrudnieniu, liczony od jego rozpoczęcia do dnia poprzedzającego podjęcie kolejnego.

Podobnie jak przy zatrudnieniu podstawowym, do stażu urlopowego w drugiej firmie wlicza się nie tylko okresy pracy, ale również okresy zaliczalne, np. ukończone okresy nauki.

Należy zasygnalizować, że wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w równoległym zatrudnieniu nie ma wpływu na drugi stosunek pracy, tj. fakt, że np. w jednej firmie pracownik wykorzystał cały przysługujący mu urlop nie może spowodować redukcji uprawnień urlopowych w drugiej firmie. W takiej sytuacji nie ma podstaw do zastosowania art. 1551 § 2 K.p., zgodnie z którym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z okresu pracy, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Przepis ten dotyczy bowiem kolejnego, a nie równoległego pracodawcy.

Dodatki stażowe w budżetówce

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek stażowy. Występuje on głównie w sferze budżetowej, gdzie warunki płacowe pracowników określone są przez przepisy odrębne. Obowiązuje tam ogólna zasada, zgodnie z którą do stażu uwzględnianego dla potrzeb dodatku stażowego przyjmuje się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do samorządowych jak i państwowych pracowników sfery budżetowej.

Prawo do dodatku stażowego ustala się odrębnie u każdego z pracodawców sfery budżetowej, z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym równoległego zatrudnienia. W sferze samorządowej do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego (przykład). Wyjątek dotyczy tylko pracownika samorządowego zatrudnionego w jednostce budżetowej w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez macierzystego pracodawcę, w celu wykonywania pracy w innym zakładzie. Wówczas do okresu dodatkowego zatrudnienia zalicza się nie tylko zakończone okresy zatrudnienia podstawowego, ale także okres pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia jego rozpoczęcia (§ 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).

Analogiczna zasada obowiązuje pracownika należącego do korpusu służby cywilnej. W przypadku gdy członek korpusu pozostawał równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku wliczany jest tylko jeden z tych okresów. Natomiast pracownikom administracji rządowej nienależącym do korpusu, do okresu zatrudnienia dodatkowego nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego. Przyjmuje się - wobec braku odpowiedniej regulacji - że zatrudnieniem podstawowym jest praca w ramach pełnego etatu, a jeżeli mamy do czynienia z dwoma pełnoetatowymi miejscami pracy, to podstawowym jest zatrudnienie podjęte wcześniej albo wskazane przez pracownika.

Inaczej w sferze prywatnej

W sferze pozabudżetowej pracodawca ma o wiele większą swobodę w określeniu zasad, na jakich następuje ustalenie stażu pracy, w tym w razie wystąpienia równoległego zatrudnienia. Jeżeli podlega on pod ogólne przepisy Kodeksu pracy, odnosi się do niego tylko jeden przepis dotyczący ustalania stażu w zatrudnieniu równoległym, tj. art. 1541 § 2 K.p. odnoszący się do stażu urlopowego. Poza tym pracodawca pozabudżetowy samodzielnie ustala na jakich warunkach następuje uwzględnienie w stażu pracy okresów zatrudnienia równoległego - o ile w ogóle dopuszcza taką możliwość. W zakresie świadczeń pracowniczych o charakterze stażowym takich jak np. dodatek stażowy, nie jest on bowiem związany żadnymi przepisami ustawowymi, które narzucałyby reguły ich przyznawania. Podstawą prawną wypłaty tego rodzaju świadczeń w firmach pozabudżetowych są przepisy zakładowe lub umowa o pracę. Pracodawca może w nich określić zasady ustalania stażu wymaganego do ich przyznania zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść rozwiązań ustawowych obowiązujących w sferze budżetowej, np. wykluczając możliwość zaliczenia stażu równoległego w innej firmie.

Przykład

Pracownik podjął pracę w urzędzie gminy od 1 lutego 2017 r. na pełny etat. W chwili podjęcia zatrudnienia posiadał 13-letni staż pracy, co uprawniało go do dodatku stażowego w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 marca 2018 r. pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie na pół etatu w innej jednostce samorządowej. Również w tym zakładzie nabył prawo do dodatku stażowego w wysokości 13% - z dniem nawiązania stosunku pracy. Każdy z pracodawców prawidłowo zaliczył do stażu uprawniającego do dodatku okresy zatrudnienia zakończone przed 1 lutego 2017 r. Okres pracy w urzędzie gminy przypadający od tej daty nie podlega natomiast zaliczeniu do stażu pracy w dodatkowym miejscu pracy - jako niezakończone zatrudnienie równoległe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.