Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Darmowy program do prowadzenia księgi
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Darmowy program do prowadzenia księgi

Gazeta Podatkowa nr 69 (901) z dnia 27.08.2012
Dorota Przybyszewska

Używam w biurze darmowego programu Open Office. Czy mogę za jego pomocą prowadzić księgę podatkową? Jeśli tak, to jakie powoduje to konsekwencje podatkowe?

O prowadzeniu księgi podatkowej przy zastosowaniu technik informatycznych mówi § 31 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.). W takim przypadku warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg,

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,

3) przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Jeśli te warunki są spełnione, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Gdy podatnik posługuje się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest obowiązany założyć księgę w formie papierowej. Wówczas po zakończeniu każdego miesiąca powinien sporządzać wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisywać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

Wskazany w pytaniu program Open Office stanowi pakiet oprogramowania biurowego udostępniony do bezpłatnego pobrania w Internecie. Jest substytutem płatnego oprogramowania biurowego typu np. Microsoft Office. Z przepisów rozporządzenia nie wynika, że jednostka nie może prowadzić księgi podatkowej za pomocą darmowego programu komputerowego. Zatem jest to dozwolone. Program do prowadzenia księgi powinien jednak spełniać warunki wskazane wcześniej w pkt 1-3. Zakładając że tak jest i podatnik co miesiąc może sporządzić wydruk zgodny ze wzorem księgi, nie musi prowadzić papierowej wersji księgi.

Ponieważ podatnik nie poniósł kosztów zakupu tego programu, nie ujmie go jako wartość niematerialną i prawną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, ani też jako koszt w księdze podatkowej. Ponadto z tytułu użytkowania darmowego, ogólnie dostępnego programu komputerowego podatnik nie uzyska przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Nie ma bowiem możliwości ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych programów, które są dostępne dla wszystkich na jednakowych (nieodpłatnych) zasadach.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60