Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »    »  Aktualności i sygnały  »   Komunikaty i wyjaśnienia
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 50 (2133) z dnia 20.06.2024

SKUTKI WPROWADZENIA STOPNIA ALARMOWEGO BRAVO

Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie całej Polski drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Zarządzenia obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują przedsięwzięcia, w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, we współpracy z właścicielami, posiadaczami samoistnymi i posiadaczami zależnymi obiektów infrastruktury krytycznej w zakresie ochrony tych obiektów.

Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich,
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych,
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • wprowadzenie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji,
 • zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO- CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m.in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej,
 • monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
 • sprawdzanie dostępności usług elektronicznych.

KONTROLA POMP CIEPŁA

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Inspekcją Handlową (IH) dba o to, aby do konsumentów trafiały tylko produkty spełniające określone wymagania. Z komunikatu zamieszczonego na stronie www.podatki.gov.pl wynika, że dzięki wspólnym działaniom KAS nie dopuściła do obrotu 463 pomp ciepła, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymogami Unii Europejskiej (UE) każdy produkt dostępny dla konsumentów powinien gwarantować im zdrowie i bezpieczeństwo.

Wymagania stawiane producentom, sprzedawcom i importerom mają na celu zagwarantowanie, że ich produkty spełniają określone prawem wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów, którzy z nich korzystają. Szczególny nacisk w tym zakresie kładzie się m.in. na dokumentację oraz prawidłowe oznakowanie.

KAS wspólnie z UOKiK oraz IH prowadzi szerokie kontrole, których celem jest wyeliminowanie z rynku produktów niezgodnych z wymaganiami już na etapie ich importu do kraju. Tym razem od 20 lutego do 26 marca 2024 r. przeprowadziły kontrolę pomp ciepła. Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu pomp ciepła niespełniających wymagań.

Kontroli zostały poddane pompy ciepła importowane do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym na terenie całego kraju. Łącznie zostały sprawdzone 564 urządzenia, z czego 463 sztuki nie zostały dopuszczone do obrotu. Tylko 101 sztuk zostało dopuszczonych do obrotu, lecz 62 sztuki po działaniach naprawczych przez przedsiębiorców.

Urzędnicy Inspekcji Handlowej podczas kontroli sprawdzali m.in. etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu, dokumentację techniczną, oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności. Po przebadaniu 36 modeli, w 34 z nich stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła:

 • nieprawidłowo sporządzonej karty informacyjnej (34 modele),
 • nieprawidłowej deklaracji zgodności UE (32 modele).

PRZEBUDOWA ZJAZDU W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl opublikowano interpretację z cyklu edukacyjnego: Ciekawe interpretacje GUNB. Urząd opisuje w niej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który dotyczył decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa odnosiła się do przebudowy zjazdu w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej.

W rozpatrywanej sprawie starosta przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie zamiaru wykonania przez gminę robót budowlanych. Polegały one na przebudowie drogi wojewódzkiej wraz z przebudową zjazdów z tej drogi. W zgłoszeniu nie oznaczono konkretnie zjazdów przeznaczonych do przebudowy.

Organy nadzoru budowlanego ustaliły, że jeden ze zjazdów, przebudowany w ramach przebudowy drogi, nie spełnia warunków. Chodzi o warunki, które wynikają z przepisów techniczno-budowlanych w zakresie maksymalnego pochylenia.

Z ekspertyzy technicznej przedłożonej przez inwestora wynikało jednak, że wyprofilowanie zjazdu tak, aby w pełni odpowiadał on przepisom techniczno-budowlanym, jest niewykonalne. Jest to wynikiem sytuacji zastanej, która istniała jeszcze przed przebudową.

Wobec powyższych ustaleń GINB utrzymał w mocy decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nakazywała ona inwestorowi doprowadzenie zjazdu do stanu zgodnego z prawem w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r., sygn. akt VII SA/Wa 1993/23, oddalił skargę na decyzję GINB. W wyroku podzielił ustalenia organów nadzoru budowlanego.

Sąd wskazał, że przy zgłoszeniu przebudowy drogi i zjazdów inwestor nie oznaczył konkretnie zjazdów przeznaczonych do przebudowy. W takim przypadku należy przyjąć, że przebudową objęte są wszystkie zjazdy, które istnieją w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (a więc zjazdy wykonane legalnie). Tylko prawidłowa przebudowa wszystkich zjazdów pozwala uznać, że roboty wykonano zgodnie ze zgłoszeniem.

Ponadto Sąd podzielił stanowisko organów, że w przypadku, gdy doprowadzenie zjazdu do pełnej zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi jest niemożliwe, należy doprowadzić zjazd do stanu jak najbliższego warunkom technicznym, który nie pogorszy warunków jego eksploatacji i bezpieczeństwa. W tej sprawie potwierdzała to ekspertyza techniczna oraz stanowisko zarządcy drogi.

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.